Home Tags Management

Management

Vanaf 1 mei één branchevereniging kinderopvang

Vanaf 1 mei één branchevereniging kinderopvang

Vanaf 1 mei 2011 heeft de sector kinderopvang één brancheorganisatie, tot stand gekomen door een fusie tussen MOgroep Kinderopvang en Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang. De besluitvor...

Financiën en bedrijfsvoering
Veel kwaliteit in de kinderopvangsector

Veel kwaliteit in de kinderopvangsector

Uit een pilot onder leden van de beroepsvereniging voor directeuren in de kinderopvang (bdKO) blijkt dat de kinderopvangsector veel succesfactoren en kwaliteiten kent. De sector blinkt onder andere...

Jolanda Rikers – Zwangere doos

Afgelopen week heb ik gewerkt aan mijn scriptie (inmiddels 86 paina's) maar ook weer een leuk boekje gelezen 'Meisje van de slijterij'. Het boekje gaat over het durven delen en het ervaren van soci...

Financiën en bedrijfsvoering
Fusie SKAR en Kwink

Fusie SKAR en Kwink

De directie van Kinderopvang SKAR en de directie en het bestuur van Kwink zijn tot overeenstemming gekomen om te gaan fuseren per 1 maart aanstaande. Door deze bundeling van krachten ontstaat een k...

Gratis VVE-workshops voor managers

Gratis VVE-workshops voor managers

Managers van kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en basisscholen mogen bij Sardes een gratis Vversterktraining volgen die ze meer inzicht geeft in hoe ze VVE kunnen implementeren in de organ...

Jolanda Rikers – In overleg met kinderwethouders BSO

Vandaag had ik de eerste vergadering met de kinderwethouders BSO. We hebben al jaren deze vorm van belangenbehartiging binnen elke BSO, maar voorheen vergaderde een locatiemanager met hen. Toen hij...

Nieuw onderzoek onder middenmanagers

Nieuw onderzoek onder middenmanagers

Twee jaar na het eerste onderzoek heeft Betsy van de Grift opnieuw onderzoek gedaan naar middenmanagers (vestigingsmanager, locatiemanager, hoofd- of centrummanager) in de kinderopvang. Begin maart...

Ouders

jolanda Rikers – Kind van de niet-betaalde rekening

Zoals iedere kinderopvangondernemer heeft ook KOK te maken met wanbetalers. Conform ons protocol moeten we na een bepaald aantal weken een kind weigeren. Echter, hierdoor wordt het kind ‘kind van d...

Permanente educatie en opleidingen

Jolanda Rikers – Samen op stap

Op 20 januari 2011 was ik uitgenodigd om samen met onze wethouder, enkele gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van Movare en Impuls naar de landelijke conferentie Lokale Educatieve agenda te Ni...

Financiën en bedrijfsvoering

Jolanda Rikers – Sociale media

Een belangrijk project voor 2011 is het ontwikkelen van Sociale media voor medewerkers en relaties. Ik heb hiervoor een externe adviseur in de arm genomen. Samen hebben we een projectplan opgezet w...