Home Tags Management

Management

Financiën en bedrijfsvoering
Fusie SKAR en Kwink

Fusie SKAR en Kwink

De directie van Kinderopvang SKAR en de directie en het bestuur van Kwink zijn tot overeenstemming gekomen om te gaan fuseren per 1 maart aanstaande. Door deze bundeling van krachten ontstaat een k...

Gratis VVE-workshops voor managers

Gratis VVE-workshops voor managers

Managers van kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en basisscholen mogen bij Sardes een gratis Vversterktraining volgen die ze meer inzicht geeft in hoe ze VVE kunnen implementeren in de organ...

Jolanda Rikers – In overleg met kinderwethouders BSO

Vandaag had ik de eerste vergadering met de kinderwethouders BSO. We hebben al jaren deze vorm van belangenbehartiging binnen elke BSO, maar voorheen vergaderde een locatiemanager met hen. Toen hij...

Nieuw onderzoek onder middenmanagers

Nieuw onderzoek onder middenmanagers

Twee jaar na het eerste onderzoek heeft Betsy van de Grift opnieuw onderzoek gedaan naar middenmanagers (vestigingsmanager, locatiemanager, hoofd- of centrummanager) in de kinderopvang. Begin maart...

Ouders

jolanda Rikers – Kind van de niet-betaalde rekening

Zoals iedere kinderopvangondernemer heeft ook KOK te maken met wanbetalers. Conform ons protocol moeten we na een bepaald aantal weken een kind weigeren. Echter, hierdoor wordt het kind ‘kind van d...

Permanente educatie en opleidingen

Jolanda Rikers – Samen op stap

Op 20 januari 2011 was ik uitgenodigd om samen met onze wethouder, enkele gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van Movare en Impuls naar de landelijke conferentie Lokale Educatieve agenda te Ni...

Financiën en bedrijfsvoering

Jolanda Rikers – Sociale media

Een belangrijk project voor 2011 is het ontwikkelen van Sociale media voor medewerkers en relaties. Ik heb hiervoor een externe adviseur in de arm genomen. Samen hebben we een projectplan opgezet w...

Meer BKK-opleidingsbudget beschikbaar

Meer BKK-opleidingsbudget beschikbaar

Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het BKK-opleidingsbudget. U ontvangt meer geld, kunt voortaan twee keer per jaar het opleidingsbudget aan...

Ouders
BOinK: 'Er is sprake van verkeerde collegialiteit;

BOinK: ‘Er is sprake van verkeerde collegialiteit;

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK vindt dat er aan de zelfregulering in de kinderopvang een einde moet komen. Er moet meer controle komen. 'Niet alleen kindermisbruik maar ook...

Financiën en bedrijfsvoering

Jolanda Rikers – Noten kraken tijdens de nieuwjaarsreceptie

In navolging van onze succesvolle personeelsbijeenkomst eind oktober, had ik entertrainer Richard de Hoop gevraagd om onze nieuwjaarsbijeenkomst meer 'schwung' te geven. Eind oktober had hij een as...