Home Tags Klachten

klachten

Ouders
Geschillencommissie Kinderopvang.jpg

Ondernemers weten klachtenloket nog niet te vinden

Het Klachtenloket Kinderopvang wordt vooral gevonden door ouders en oudercommissies.
Wet- en regelgeving
Regels 2016.jpg

Nieuwe regels kinderopvang in 2016

Wat gaat er in 2016 allemaal veranderen in de kinderopvang? Bekijk 7 maatregelen die volgend jaar ingaan.
Wet- en regelgeving
Positie ouders sterker door wetswijziging

Positie ouders sterker door wetswijziging

Ouders krijgen niet alleen meer te vertellen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, ze krijgen ook meer zeggenschap over kwaliteit. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat het ministerie van Sociale Zaken heeft gepubliceerd. Met het nieuwe wetsvoorstel gaat er van alles veranderen. Peuterspeelzalen zijn bijvoorbeeld, net als de kinderopvang, verplicht om een oudercommissie in te stellen en ouders kunnen makkelijker een klacht indienen.
Ouders
Kinderopvang verplicht tot aansluiting Geschillencommissie

Kinderopvang verplicht tot aansluiting Geschillencommissie

Minister Asscher verplicht alle kinderopvanginstellingen om zich per 1 juli 2015 aan te sluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Op deze manier wil de minister de positie van ouders in de kinderopvang versterken. Het moet voor ouders duidelijker en gemakkelijker worden om bij onenigheid een klacht in te dienen.
Toezicht kinderopvang
BOinK praat ouders bij over hun versterkte positie

BOinK praat ouders bij over hun versterkte positie

Minister Asscher roept het al langer: de positie van ouders in de kinderopvang moet worden versterkt. Zo wil hij het adviesrecht van ouders op kwaliteit verstevigen en krijgen ouders een grotere betrokkenheid bij GGD-inspecties. BOinK, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, wil tijdens een rondetafelgesprek over deze veranderingen met ouders en leden van oudercommissies in gesprek .
Kwaliteit Opvang
VGOB inventariseert klachten gastouders

VGOB inventariseert klachten gastouders

Gastouders komen er bekaaid vanaf als zij een klacht hebben over hun gastouderbureau. Waar voor ouders alles tot in de puntjes is geregeld, bewandelen gastouders met een conflict een dood spoor. De Vereniging GastOuderBranche zoekt een oplossing en roept gastouders op om klachten of een ontevreden gevoel te melden.
Ouders
SCP: Oudercommissies zitten in een lastige positie

SCP: Oudercommissies zitten in een lastige positie

Het ontbreekt oudercommissies in de kinderopvang zowel aan een sterk mandaat als aan een sterke positie ten opzichte van het management van een kinderopvangorganisatie. Dat maakt de positie van oudercommissies ingewikkeld. Dit concluderen onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau in het SCP-rapport Een beroep op de burger.