Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Positie ouders sterker door wetswijziging

Ouders krijgen niet alleen meer te vertellen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, ze krijgen ook meer zeggenschap over kwaliteit. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat het ministerie van Sociale Zaken heeft gepubliceerd. Met het nieuwe wetsvoorstel gaat er van alles veranderen. Peuterspeelzalen zijn bijvoorbeeld, net als de kinderopvang, verplicht om een oudercommissie in te stellen en ouders kunnen makkelijker een klacht indienen.
Positie ouders sterker door wetswijziging
Foto: ANP

Het versterken van de positie van ouders in de kinderopvang is al langer een wens van minister Asscher en een meerderheid in de Tweede Kamer. Nadat een motie hierover werd aangenomen, is het ministerie met de uitwerking van dit voorstel aan de slag gegaan. Het wetsvoorstel is getoetst door de GGD, de Inspectie voor het Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Geschillencommissie

Allereerst verandert er veel op het gebied van klachten en geschillen. De huidige positie van ouders hierin is volgens minister Asscher ‘ingewikkeld en frustrerend’. Er zijn verschillende loketten waar ouders hun klacht in kunnen dienen en een houder van een kinderopvanglocatie is niet gebonden aan uitspraken van een klachtencommissie. Hier komt verandering in. Iedere ouder krijgt straks de mogelijkheid om naar de geschillencommissie te stappen, ongeacht of hun opvang is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Er komt één loket voor alle soorten klachten bij de houder van een kindcentrum en ook één loket bij de geschillencommissie.

Klacht indienen

Kinderopvanghouders (ook eigenaren van gastouderbureaus en peuterspeelzalen) moeten ouders in staat stellen om op een eenvoudige manier een klacht in te dienen. Onder andere de Brancheorganisatie en BOinK ontwikkelen hiervoor een modelregeling. Een klacht moet verplicht eerst bij de houder ingediend worden en die moet binnen zes weken reageren. Is die reactie niet naar tevredenheid van de ouder of blijft reactie helemaal uit binnen de termijn, dan kunnen ouders de geschillencommissie inschakelen. De uitspraak van de geschillencommissie in bindend. Alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus moeten zich aansluiten bij de geschillencommissie.

Vanaf 1 juli 2015 moeten kinderopvangorganisaties verplicht aangesloten zijn bij de Geschillencommissie. Het indienen van een klacht wordt zo uniform en laagdrempeliger. Maar hoe werkt de Geschillencommissie? Lees meer

Oudercommissie

Oudercommissies krijgen een andere rol binnen de kinderopvang. Zij hebben nu nog (onder andere) adviesrecht over de prijs van kinderopvang, maar dit recht gaan ze verliezen. Hier hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK en de MOgroep op aangedrongen omdat de discussies over de prijs in de praktijk meestal vruchteloos blijken te zijn. De houder is en blijft verantwoordelijk voor zijn bedrijfsvoering en dus ook voor de prijs. Maar oudercommissies krijgen wel een verzwaard adviesrecht op pedagogische kwaliteit. Houders moeten het pedagogisch beleid minstens één keer per jaar met de oudercommissie bespreken, dat geldt ook voor nieuwe inspectierapporten van de GGD. De GGD onderzoekt op haar beurt tijdens inspecties ook de signalen van ouders zodat zij ook worden betrokken bij de inspectie.

Bemiddeling

Met de nieuwe wet kunnen oudercommissies voortaan een klacht indienen en een geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Dit kan direct en hoeft niet via de houder te gaan. De geschillencommissie heeft hiervoor een loket dat eerst probeert om het probleem door bemiddeling, advies of informatie op te lossen. De verwachting is dat de meeste klachten op deze manier opgelost kunnen worden. Zo niet, dan wordt het geschil doorgeleid naar de geschillencommissie.

Alternatieve ouderraad

Peuterspeelzalen moeten voor het eerst verplicht een oudercommissie instellen. Dit past binnen de harmonisatie van de kwaliteitsregels van peuterspeelzalen. Toch blijft het voor kindercentra en peuterspeelzalen met minder dan 50 kinderen mogelijk om een alternatieve vorm van ouderraadpleging te organiseren. Dat geldt ook voor gastouderbureaus met minder dan 50 aangesloten gastouders. Als het ondanks allerlei inspanningen niet lukt om een oudercommissie te vormen, kan een organisatie zelf kiezen hoe ze het adviesrecht van ouders borgt. Dit kan bijvoorbeeld door minimaal twee keer per jaar een oudervergadering te beleggen of het samenvoegen van ouders van een aantal locaties in één oudercommissie.

Hulp inschakelen

De regering sluit met het leggen van de grens bij 50 kinderen (of 50 gastouders) aan bij de Wet op de ondernemingsraden. Is een organisatie groter dan moet het, kortom, gewoon mogelijk zijn om een oudercommissie te vormen. Organisaties die kleiner zijn en een alternatieve ouderraadpleging organiseren, kunnen hulp inroepen van BOinK en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kosten ministerie

Tot slot moeten houders volgens de nieuwe wet verplicht ieder jaar een klachtenverslag opstellen en dit per locatie inzichtelijk maken. Als er geen klachten zijn, dan hoeft dit natuurlijk niet. Het wetsvoorstel kost ongeveer 200 duizend euro aan incidentele kosten en ongeveer 50 duizend aan structurele kosten. Ook moet er een nieuw loket bij de geschillencommissie worden ingericht voor de kinderopvang. Dit kost naar verwachting ongeveer 400 duizend euro. De wet gaat in per 1 juli 2015.

Download hier het Wetsvoorstel versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen

Bekijk een overzicht van onderwerpen waar oudercommissies al adviesrecht over hebben op de site van BOinK

4 REACTIES

 1. Alternatieve ouderraad: Toch blijft het voor kindercentra en peuterspeelzalen met minder dan 50 kinderen mogelijk om een alternatieve vorm van ouderraadpleging te organiseren. waarom weet de gemeente Amstelveen en de GGD dit niet?
  Op mijn vraag/ opmerking hierover werd er gezegt dat alleen sommige gemeentes dit doen maar dat dit niet is vastgelegd.
  verderop in dit artikel staat: De regering sluit met het leggen van de grens bij 50 kinderen (of 50 gastouders) aan bij de Wet op de ondernemingsraden.
  Vind het heel vreemd dat dit al langere tijd bestond/ mocht en dat zowelde GGD als gemeente Amstelveen doen alsof ze van niet weten. Doordat we nog zo weinig kinderen heb is het oprichten van een ouderraad niet mogelijk dat erkend de gemeente wel toch krijg ik een dwangsom te betalen van 1000 euro omdat we geen ouderraad hebben.  is er een mogelijkheid dit artikel aan zowel de GGD als gemeente te sturen?, zodat ik eventueel van de onterechte dwangsom af kan komen.

 2. Lees alle reacties
 3. Ik wil er ook nog even op reageren, ik ben inderdaad verbaast dat dit als iets nieuws wordt gebracht. Ik mag toch hopen dat iedere zich zelfrespecterende kinderopvangorganisatie dit al zo doet. Het is zonde voor de kosten die gemaakt worden en verontrustend dat er niemand is zoals bv BOINK die daarop attendeert.
  Het staat zelfs in het toetsingskader.

 4. Sorry hoor maar ben ik nou gek of niet: er veranderd toch vrijwel niets… Al wat genoemd is, is als branchelid zijnde niets nieuws.
  Maar er worden wel tonnen aan extra kosten gemaakt welke beter terecht hadden kunnen komen in de toelslagregeling voor ouders.. Ach jaNederland blijft een land van de papieren tijger…

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.