Home Tags GGD

GGD

Toezicht kinderopvang

PvdA wil opheldering over ‘onveilig, vies en ongezond’ kinderdagverblijf

De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil opheldering over het bedrijf achter Kinderdagverblijf Montessori in Bilthoven, nadat de GGD ernstige tekortkomingen constateerde. De kinderopvang is weer open en krijgt ‘een laatste kans’.
Toezicht kinderopvang

Geef gemeenten meer handvatten bij falend kinderdagverblijf’

Gemeenten moeten veel sneller kunnen handelen als een kinderdagverblijf de regels stelselmatig overtreedt, zegt de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. Aanleiding voor deze uitspraak is de tijdelijke sluiting en ondertoezichtstelling van een kinderdagverblijf in Bilthoven.
Toezicht kinderopvang

Extra informatiebijeenkomsten over toezicht na grote belangstelling

GGD GHOR organiseert vanwege de grote belangstelling extra informatiebijeenkomsten over het toezicht na IKK. Deze bijeenkomsten moeten in juni plaatsvinden. De exacte data zijn nog niet bekend.
Toezicht kinderopvang

Nieuwe bijeenkomsten GGD-GHOR in juni

De afgelopen weken heeft GGD GHOR Nederland verschillende bijeenkomsten in het land georganiseerd over de Wet IKK en het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen die dit jaar en 2023 ingaan. De bijeenkomsten werden druk bezocht en daarom organiseert GGD GHOR Nederland nog meer bijeenkomsten in juni.
Toezicht kinderopvang

Streng aan de Poort’ leidt tot minder tekortkomingen

Nieuwe kinderopvang- en bso-locaties maken een betere start sinds GGD’en werken met ‘Streng aan de Poort. Dat concluderen de VNG en GGD GHOR Nederland na een eerste evaluatie van de nieuwe werkwijze. Sinds 2017 werken GGD’en met ‘Streng aan de Poort’. Houders krijgen hiermee te maken als zij een nieuw kindercentrum of gastouderbureau willen openen, bij een verhuizing of wijziging van houder.
Wet- en regelgeving

Problemen rondom leerplekken BBL’ers

De regels ten aanzien van de inzet van BBL’ers blijken in de praktijk te leiden tot problemen op kleine locaties. Een BBL-opleiding in Noord-Holland werd om die reden afgeblazen. ‘Op deze manier is het voor ons onmogelijk om BBL’ers een leerwerkplek te bieden.’
Toezicht kinderopvang

GGD: ‘Géén uitstel van controle op clusteren in bso’

Er is geen sprake van uitstel van de controle op ‘clusteren’ in de bso, zoals eerder in een artikel op deze website werd geschreven. Dat stelt GGD GHOR Nederland. ‘De conclusie van brancheorganisaties dat geen aanvullende contracten hoeven te worden afgesloten, vinden wij onverstandig.’

GGD stelt handhaven op clusteren in bso uit

De GGD heeft landelijk besloten dat clusteren in de bso niet meer is toegestaan en zou per 1 februari daarop handhaven. Branchepartijen BMK en BK vinden dat clusteren mogelijk moet blijven. Wat is er precies aan de hand?
Toezicht kinderopvang

Hoe controleert de GGD op het vierogenprincipe?

Het vierogenprincipe is een kwaliteitseis waarover nog wel eens hoofden worden gebroken. Alles voor optimale veiligheid voor kinderen, maar wat houdt dit principe precies in, hoe voldoe je daar aan en waarop controleert de toezichthouder? De GGD legt uit.
Toezicht kinderopvang

Gegevens in Risicomonitor verloren gegaan door brand

Door een brand zijn de gegevens die kinderopvangorganisaties hebben opgeslagen in de Risicomonitor van VeiligheidNL verloren gegaan. Bij een inspectie van de GGD kan dit tot problemen leiden, omdat niet al het veiligheid- en gezondheidsbeleid direct voorhanden is.