Home Tags GGD

GGD

Toezicht kinderopvang
nieuwe-modelformulieren-zo-wordt-de-kwaliteit-van-kinderopvang-en-gastouderopvang-beoordeeld

Nieuwe modelformulieren: zo wordt de kwaliteit van kinderopvang en gastouderopvang beoordeeld

Waar let de GGD-inspecteur op tijdens een bezoek aan de dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en het gastouderbureau? Aan de hand van welke eisen wordt er getoetst? Bekijk de nieuwe modelformulieren van de Rijksoverheid, die gelden per 1 juli 2021.
Toezicht kinderopvang

Trends in toezicht en handhaving

De Inspectie van het Onderwijs (IvO) houdt toezicht op de manier waarop gemeenten hun wettelijke taken van toezicht op en handhaving van kinderopvangorganisaties uitvoeren. Jaarlijks beschrijft de IvO haar bevindingen in het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang. Ans Keij, bestuurder van MIKZ Kinderopvang, vergelijkt de meest recente rapporten en deelt haar verbazing.
Toezicht kinderopvang

Toezicht: locatiebezoeken GGD zijn weer mogelijk

Op 5 juni 2021 vinden er nieuwe versoepelingen plaats van de coronamaatregelen. Dat is voor de GGD's reden om het advies ‘Kaders voor toezicht op de kwaliteit kinderopvang in verband met corona’ aan te passen. 

De overeenkomsten met de toeslagaffaire

Het gevoel van machteloosheid en onrechtvaardigheid: dat bekruipt menig kinderopvangondernemer in het proces van de GGD-inspectie. Ans Keij, bestuurder van MIKZ Kinderopvang, ziet paralellen met de kinderopvangtoeslagaffaire. Buitenproportionaliteit, gestold wantrouwen, om maar wat te noemen.
Toezicht kinderopvang

Waarom je niet mag appen met de inspecteur van de GGD

Vanwege corona vinden onderzoeken van de GGD in principe niet plaats op locatie. Inspecteurs maken gebruik van alternatieve middelen zoals telefonisch informatievragen en beeldbellen. Een inspecteur kan dat echter niet zomaar doen. GGD-GHOR Nederland heeft daarom een advies opgesteld over de regels waaraan een inspecteur moet voldoen.
Toezicht kinderopvang

GGD’s pakken reguliere toezicht weer op

Vanwege de coronacrisis is het toezicht op de kinderopvang de afgelopen periode anders verlopen. De GGD’en pakken het reguliere toezicht op de dagopvang en gastouderopvang nu geleidelijk weer op. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? 
Toezicht kinderopvang

Beeldbellen bij toezicht GGD: hoe gaat dat in zijn werk?

De GGD maakt bij het toezicht op de kinderopvang steeds meer gebruik van beeldbellen. Dat is gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo mogen er geen opnamen worden bewaard zonder toestemming van de ouders en zijn WhatsApp en Facebook Messenger taboe. En pm'ers hoeven hun persoonlijke telefoonnummer niet te geven.

In gesprek met GGD GHOR Nederland

Naar aanleiding van de artikelen over toezicht in Management Kinderopvang en de position paper van vijf kinderopvang-organisaties, kregen deze organisaties een uitnodiging van GGD GHOR Nederland om te komen praten. Doel van het overleg: problemen bespreken en beter onderling begrip. Bestuurder van Mikz Kinderopvang Ans Keij geeft namens de kinderopvangorganisaties haar indruk van dit gesprek op 30 november jl.
Toezicht kinderopvang

Ook personen búíten de kinderopvang moeten VOG aanvragen

Om de veiligheid van kinderen beter te waarborgen, geldt per 1 januari 2021 dat niet alleen personen die structureel aanwezig zijn op een kindercentrum een VOG moeten aanvragen, maar ook personen die structureel aanwezig zijn op andere locaties waar activiteiten van de kinderopvang plaatsvinden. De wet is breder getrokken, omdat kinderen juist op externe locaties, zoals een sportcentrum, kwetsbaar zijn.
Toezicht kinderopvang

In gesprek met GGD GHOR Nederland

Naar aanleiding van de artikelen over toezicht in Management Kinderopvang en de position paper van vijf kinderopvangorganisaties, kregen deze organisaties een uitnodiging van GGD GHOR Nederland om te komen praten. Doel van het overleg: problemen bespreken en beter onderling begrip. Bestuurder van Mikz Kinderopvang Ans Keij geeft namens de kinderopvangorganisaties haar indruk van dit gesprek op 30 november.