Home Tags Ouders

ouders

Financiën en bedrijfsvoering

Belastingdienst vraagt medewerking branche in toeslag-campagne

Om ouders erop te attenderen tijdig wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag door te geven aan de Belastingdienst, om fouten in berekeningen te voorkomen, is de Belastingdienst een campagne gestart. De kinderopvangbranche wordt gevraagd hieraan mee te werken.

‘Ouders, houd je kinderopvangtoeslag in de gaten!’

De overheid is een campagne begonnen om ouders erop te wijzen dat zij veranderingen in hun situatie tijdig doorgeven aan de Belastingdienst. Dit in verband met de kinderopvangtoeslag.

Ouders
Marjet Winsemius

‘Steeds meer ouders in problemen door uitval pm’ers en leerkrachten’

Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet thuisblijven zal de komende periode toenemen, omdat pm'ers en leerkrachten gaan uitvallen vanwege de coronatests. Dat verwacht Marjet Winsemius van de Stichting Voor Werkende Ouders. 'Het aantal meldingen van ouders die in de problemen komen, stijgt snel. En de herfst moet nog beginnen.'
Ouders

Honderden ernstig gedupeerden krijgen nog geen toeslagcompensatie

Zo'n 400 tot 500 gedupeerde ouders die door de toeslagaffaire in grote financiële problemen zitten, worden de komende maanden nog niet gecompenseerd. Reden daarvoor? De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (uit) heeft een tekort aan mensen.
Pedagogiek

Webinar voor pedagogisch professionals én ouders

Beroepsvereniging PPINK en ouderbelangenvereniging BOinK houden op 9 september 2020 het gratis webinar 'Zien twee ogen meer dan één?' voor professionals in de kinderopvang en ouders. Prof. dr. Ruben Fukkink vertelt over de verschillen en overeenkomsten wanneer beide groepen naar het kind kijken.
Ouders
AdobeStock

‘Gedupeerde ouders verdienen meer uitleg over rapport toeslagenaffaire’

De ouders die zijn gedupeerd door de kindertoeslagaffaire verdienen meer uitleg over het kritische rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de gang van zaken bij de Belastingdienst. Dat zegt Gjalt Jellesma van belangenvereniging BOinK.
Coronavirus

FAQ over uitbetaling compensatie kinderopvang

Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) geeft in een FAQ antwoord op de meeste gestelde vragen door ouders na de uitbetaling van de 'corona-compensatie' voor de kinderopvang, rond 8 juli jl. door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

‘Luister naar de OC, dat bevordert de motivatie’

Nynke Hoekstra (33) heeft haar functie als docent bedrijfseconomie op het hbo verruild voor een baan als consultant op het gebied van leren en ontwikkelen. Haar partner is fulltime global accountmanager. Ze hebben drie dagen per week kinderopvang op locatie Rutherford van Op Stoom in Haarlem voor hun dochters Vera (10 maanden) en Josien (2,5). Nynke zit nu een jaar in de oudercommissie.
Ouders

Verbeteringen in traject kinderopvangtoeslag

Het aantal (hoge) terugvorderingen bij ouders van de kinderopvangtoeslag, heeft geleid tot een verbeteringstraject dat in 2018 gestart is. Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer ingelicht over de maatregelen en de status hiervan.

‘Gelijke kansen voor elk kind’

De Stichting Platform de Toekomst van Arbeid presenteert een vernieuwende visie voor werkende ouders en hun jonge kinderen. Een sprong richting kinderopvang als basisvoorziening met een speelleerschool voor jonge kinderen en bredetalentontwikkeling (BTO) voor 6- tot 12-jarigen. De 1- tot 4-jarigen uit lage inkomensgroepen mogen 16 uur per week gratis naar de speelleerschool en de BTO valt onder onderwijs. Gijs van Rozendaal, namens de regiegroep Kindcentra 2020 in het platform, geeft uitleg.