Home Tags Ouders

ouders

Financiën en bedrijfsvoering

Website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ nu online

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, heeft een website gelanceerd met daarop informatie over de compensatie.
Ouders

‘Behoud het lijntje met ouders’

Het contact met ouders verloopt niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen, nu zij worden geweerd op de groepen. Organisaties gaan op zoek naar nieuwe vormen van een goede overdracht. Adviezen van Nicole van Asten (Parenticom).
Ouders

SCP-onderzoek: zorgen van ouders bij heropening kinderopvang

Welke gevolgen hebben coronamaatregelen voor het leven van alle dag? Het Sociaal en Cultureel Planbureau keek naar de gevolgen van heropening van de scholen en de kinderopvang. Welke zorgen leven er bij ouders?
Ouders

400 klachten van ouders na heropening onderwijs en kinderopvang

Het meldpunt ‘Deuren zijn geopend’ van de Stichting Voor Werkende Ouders heeft al 400 klachten binnen sinds de opening van de kinderopvang en het basisonderwijs op 11 mei. De meeste klachten zijn van ouders die voor een dichte deur stonden, omdat hun kind een snotneus heeft.
Ouders
AdobeStock

Compensatie ouders boven maximum uurtarief vervalt

De vergoeding van het bovenfiscale deel van de ouderbijdrage vervalt nu de kinderopvang op 11 mei weer opengaat. Voor de bso gelden aparte regels. 
Directe financiering

Advies voor publiek gefinancierde kinderopvang

Het huidige toeslagenstelsel heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. De ‘complexe’ kinderopvangtoeslag moet plaats maken voor een landelijke kinderopvangvoorziening, die de overheid direct financiert.
Kwaliteit Opvang

Toegankelijke kinderopvang in de strijd tegen deeltijdcultuur

Veel Nederlandse vrouwen werken in deeltijd. Zij zijn vaak niet economisch zelfstandig, hebben minder carrièrekansen en bouwen minder pensioen op. Nieuw beleid rondom kinderopvang zou de arbeidsparticipatie van deze vrouwen kunnen verhogen.
Financiën en bedrijfsvoering
opzeggingen kinderopvang

Opzeggingen ouders lijken mee te vallen, wel zorgen over de toekomst

Het was een grote vraag toen de coronacrisis uitbrak: blijven ouders trouw aan hun kinderopvangorganisatie of haken ze af? Een eerste inventarisatie lijkt uit te wijzen dat het tot nu toe meevalt, maar dat het nog onduidelijk is wat er de komende maanden gaat gebeuren.

‘We zijn vooral een klankbord’

Suzanne Mulders (41) en haar man Maurice hebben voltijdbanen, zij bij PVH e-commerce, hij bij Innovactory. Hun dochters (6 en 8 jaar) gaan al sinds babyleeftijd naar Kleinlab in Amsterdam. Ze gaan nu drie middagen per week naar de bso. De ouderbetrokkenheid is groot bij deze creatieve opvang en Suzanne aarzelde dan ook geen moment toen ze werd gevraagd voor de oudercommissie.
Financiën en bedrijfsvoering

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang over mei ook terug

Zolang er beperkende coronamaatregelen zijn, krijgen ouders hun eigen bijdrage voor de kinderopvang terug. Voorlopig is dat tot 20 mei.