Home Tags Klachten

klachten

branchepartijen-doen-onderzoek-naar-klachtenreglement-kinderopvang

Branchepartijen doen onderzoek naar klachtenreglement kinderopvang

Branchepartijen BK, BMK en BOinK zijn een onderzoek gestart onder kinderopvangorganisaties én ouders naar de ervaringen met het klachtenreglement. Kinderopvangorganisaties zijn volgens de Wet kinderopvang verplicht om een klachtenregeling te hebben, maar die is niet altijd goed vindbaar.
Financiën en bedrijfsvoering
kinderopvangtoeslag laptop

Aantal klachten over kinderopvang in 2020 gestegen met 65 procent

In 2020 werden er 647 klachten ingediend bij het Klachtenloket Kinderopvang, tegenover 392 een jaar eerder. De meeste klachten betroffen het contract. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Klachtenloket.

Klachtenloket: 64 procent meer klachten over kinderopvang

Het Klachtenloket Kinderopvang behandelde in 2019 392 klachten over de kinderopvang. Dat zijn 64 procent meer klachten dan in 2018 (239). De meeste klachten gingen over contracten (236), gevolgd door veiligheid (93).
Ouders

Klachten en geschillen snel opgelost in de kinderopvang

Het Klachtenloket Kinderopvang behandelde in 2018 239 zaken. De meeste klachten betroffen de communicatie en de bejegening van de ouders. Driekwart van de klachten werd vroegtijdig opgelost door mediation, bemiddeling en advies, zodat maar 26% van de klachten doorging naar de Geschillencommissie Kinderopvang.
Toezicht kinderopvang

80 procent meer klachten bij Klachtenloket Kinderopvang

In 2017 is het aantal klachten wat is ingediend bij het Klachtenloket Kinderopvang van De Geschillencommissie met 80 procent gestegen. Het Klachtenloket behandelde ruim 283 klachten. 72 zaken werden doorverwezen naar De Geschillencommissie Kinderopvang.
Ouders

Problematisch kind

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.

Opzeggen na wendag

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.
Ouders
Geschil.jpg

Klachtenvrije locaties krijgen Geschilvrij Certificaat

Kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen tegen wie in 2016 geen officieel geschil is ingediend bij de Geschillencommissie, ontvangen één dezer dagen een ‘klachtenvrijbrief 2016’.
Ouders
01 Klachtenloket Kinderopvang.jpg

Klachtenloket verstuurt duizenden informatiepakketten

Het Klachtenloket wil meer naamsbekendheid in de branche en bij ouders opbouwen.
Ouders
Geschillencommissie Kinderopvang.jpg

Ondernemers weten klachtenloket nog niet te vinden

Het Klachtenloket Kinderopvang wordt vooral gevonden door ouders en oudercommissies.