Home Tags Doelgroepkinderen

doelgroepkinderen

VVE en taalachterstanden
Blog Jolanda Rikers - Informeer ook je gemeenteraad

Blog Jolanda Rikers – Informeer ook je gemeenteraad

Onze organisaties worden gezien als belangrijke vindplaatsen. Echter, we worden nog onvoldoende gevonden door onze zorgpartners in de curatieve sfeer. Ook in gezinnen met ernstige problemen zijn kleine kinderen gebaat met een regulier bezoek aan een speelzaal of een kinderdagverblijf, waar ze zorgeloos kunnen spelen met leeftijdsgenootjes en de noodzakelijke structuur aangereikt krijgen. Dit zouden we, in het belang van het kind, samen beter moeten organiseren. Zeker nu de Jeugdzorg decentraliseert en de beschikbare middelen afnemen.
VVE en taalachterstanden
Kinderen de dupe van de crisis

Kinderen de dupe van de crisis

Kinderen betalen de rekening van de crisis. Dat is de conclusie uit de Kinderrechtenmonitor 2013, woensdag gepresenteerd door Kinderombudsman Marc Dullaert. 'Steeds meer kinderen leven in armoede, de crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg.' Ook maakt Dullaert zich zorgen over toenemende spanningen in gezinnen met financiële problemen.
VVE en taalachterstanden
'Peuters hebben meer nodig dan taal

‘Peuters hebben meer nodig dan taal, taal, taal’

'Ik ben bang dat stadspeuters de komende jaren worden volgepropt met taal, terwijl we weten dat kinderen een totaalprogramma nodig hebben'. Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink maakt zich zorgen om de afwezigheid van onderzoek naar het effect van taalprogramma's, terwijl er wel miljoenen worden geïnvesteerd in nieuwe methodes.
IKC
Zomerschool: vakantie met een bonus

Zomerschool: vakantie met een bonus

Kennis bijspijkeren in de zomervakantie heeft een hoge vlucht genomen. De laatste jaren zijn de zomerscholen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Niet alleen basisschoolleerlingen, maar ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs maken er dankbaar gebruik van.
VVE en taalachterstanden
'Rol gemeenten bij aanpak armoede kinderen'

‘Rol gemeenten bij aanpak armoede kinderen’

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen die in armoede opgroeien. Dat kan door te investeren in hulp die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Dat staat in een advies van Kinderombudsman Marc Dullaert.
VVE en taalachterstanden
Voor de zomer meer duidelijk over VVE

Voor de zomer meer duidelijk over VVE

Voor het zomerreces wordt duidelijk hoe de regering maatregelen voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), die in het Regeerakkoord zijn opgenomen, gaat doorvoeren. In het akkoord staat dat de taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers wordt aangepakt. Consultatiebureaus zijn straks verplicht om doelgroepkinderen te toetsen op taalachterstand en ze door te verwijzen.
Gezonde Kinderopvang
Lokale bezuinigingen op sport raken arme kinderen

Lokale bezuinigingen op sport raken arme kinderen

Gemeenten die bezuinigen op sport raken hiermee vooral kinderen in gezinnen die rond de armoedegrens leven. Dit zegt Monique Maks, directeur van het Jeugdsportfonds Nederland. Maks ziet een toename van het aantal aanvragen voor kinderen die via jeugdhulp alsnog hopen te kunnen sporten.
VVE en taalachterstanden
'Peuterspeelzaal moet alle kinderen plek bieden'

‘Peuterspeelzaal moet alle kinderen plek bieden’

De Brancheorganisatie voor Welzijn, MOgroep, maakt zich zorgen om vijftien procent van de kinderen met (taal)achterstanden die nu door wachtlijsten bij de peuterspeelzaal buiten de boot dreigen te vallen. Volgens de branchevereniging geeft ongeveer de helft van de speelzalen nu geen voorrang aan deze doelgroepkinderen. Deze kinderen beginnen dus met een achterstand aan de basisschool.
VVE en taalachterstanden
VVE

VVE bereikt steeds meer doelgroepkinderen

Het bereik van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) onder doelgroepkinderen is gestegen in de kinderopvang en de peuterspeelzaal. In 2011 kwam het voorschoolse doelgroepbereik uit op 80 procent. S...
VVE en taalachterstanden
Wet OKE ook door Eerste Kamer

Wet OKE ook door Eerste Kamer

Nu de Wet OKE ook door de Eerste Kamer is goed gekeurd, kunnen gemeenten definitief aan de slag om VVE voor alle doelgroepkinderen bij peuterspeelzalen aan te bieden. Peuterspeelzalen zijn niet ver...