Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Kwaliteit VVE sterk gestegen

De investeringen in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de 37 grootste gemeenten betalen zich uit. Zo is de kwaliteit van VVE de afgelopen vijf jaar sterk gestegen en hebben gemeenten hun VVE-beleid goed op orde. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs.
1Kwaliteit-VVE.jpg
Vanaf augustrus 2017 gaat het toezicht op VVE veranderen naar een signaalgestuurd toezicht. - Foto: iStock

De kwaliteit van VVE wordt, in tegenstelling tot de kwaliteit op kinderdagverblijven, getoetst door de Onderwijsinspectie. Zij keken naar twee belangrijke aspecten: hoe presteert de gemeente met het VVE-beleid en wat is de daadwerkelijke kwaliteit van VVE op de voor- en vroegscholen (peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven)? Op beide aspecten zijn de resultaten positief. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten uit de bestandsopname en de tussenmonitor.

Kwaliteit evalueren

Het percentage gemeenten dat als een ‘voorbeeld voor anderen’ kan dienen is bij alle onderzochte indicatoren meer dan 25 procent en bij sommige indicatoren meer dan 75 procent. Wel zijn er gemeenten waar met name op de onderdelen ‘ouders’ en ‘interne kwaliteitszorg vve’ verbeterpunten zijn. Denk aan het ontbreken van een analyse van de ouderpopulatie en een aanpak van ouderbetrokkenheid op basis van concrete doelen en afspraken. Sommige gemeenten hebben ook geen heldere afspraken gemaakt met de VVE-instellingen over de wijze waarop zij de kwaliteit van VVE verbeteren, evalueren en borgen.

Ouders betrekken

VVE-instellingen scoren vooral goed bij de onderdelen ‘ouders’ en ‘pedagogisch handelen’. Steeds vaker worden ouders betrokken bij het stimuleren van hun kind, want de meeste tijd brengen veel VVE-kinderen nog altijd thuis door. Pm’ers en leerkrachten zorgen voor een positief en ondersteunend klimaat voor peuters en kleuters waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Verbeterpunten liggen met name bij de onderdelen ‘educatief handelen’, ‘planmatigheid en de evaluatie van de begeleiding en zorg’, de ‘evaluatie van de kwaliteit en resultaten van VVE’ en de ‘inhoudelijke afstemming van de doorgaande lijn’.

Vanaf 2018 komt er een andere verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen (GOAB-middelen). Hiermee wordt onder andere voor- en vroegschoolse educatie gestimuleerd. Maar als het kabinet daadwerkelijk gaat uitgeven wat het CBS heeft berekend, dan heeft dit een enorme impact op, vooral, grote steden. Zij gaan er fors op achteruit, terwijl kleine gemeenten er op vooruit gaan. Lees hier hoe het zit

Effect VVE

De Inspectie van het Onderwijs noemt het wel een uitdaging om dit niveau vast te houden en verder te verbeteren. ‘Het is belangrijk dat gemeenten daarbij afspraken maken met schoolbesturen en houders/kinderopvangorganisaties over de te bereiken resultaten. Daarnaast blijft wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van vve op langere termijn uiteraard van betekenis’, aldus de Onderwijsinspectie in het rapport.

Nieuw toezicht VVE

Het toezicht op VVE gaat na augustus 2017 veranderen naar signaalgestuurd toezicht. Dit houdt in dat de inspectie toezicht houdt na signalen van de gemeenten en de GGD. Dat betekent dat gemeenten, kinderopvangeigenaren en schoolbesturen zelf zich hebben op de kwaliteit van VVE en dat dit periodiek geëvalueerd wordt. In 2017 zet de Onderwijsinspectie de kwaliteit van voorschoolse educatie in de G37 af tegen de kwaliteit van de middelgrote en kleine gemeenten met een steekproefonderzoek. In 2018 komen de resultaten van dit onderzoek naar buiten.

Download hier de eindrapportage van de Onderwijsinspectie ‘Investeren loont!

2 REACTIES

  1. (vervolg:) Ten eerste hebben gemeenten en GGD's maar zeer beperkt zicht op de, voor het overgrote deel private VVE's. Gemeentes en GGD's gáán helemaal niet over de bedrijfsvoering op VVE's, en worden niettemin in een halfhartige rol van 'toezichthouder' gedwongen. Ten tweede is het niet zomaar in het belang van gemeenten om problemen en misstanden bij de Inspectie te melden – gezien het feit dat de Inspectie juist toezicht houdt op die gemeenten en hen beoordeelt en aanspreekt op voorkomende problemen. Ik verwacht daar onheil van.
    3. In het artikel staat de zinsnede "de meeste tijd brengen veel VVE-kinderen nog altijd thuis door". In dat 'nog altijd' kan men de suggestie lezen dat dit een verouderde, ongewenste situatie is die op termijn hopelijk verbetert. Welnu, ik hoop en verwacht van niet. Het is een uitstekende zaak dat kinderen de meeste tijd thuis onder de hoede van hun ouders/verzorgers doorbrengen. In verreweg de meeste gevallen pakt dat prima uit. En bij alle waardering voor VVE: tegen die 'quality time' thuis met kind & ouders kan geen VVE op!

  2. Lees alle reacties
  3. Dit klinkt positief, na vele jaren waarin de kwaliteit van VVE negatief in beeld kwam. Wel heb ik drie kanttekeningen:
    1. De hier beoordeelde 'daadwerkelijke kwaliteit' strekt zich niet uit tot de effectiviteit van VVE. De verhoogde 'kwaliteit' zoals de Inspectie die waardeerde, zegt op zich dus niets over de verhoopte toegevoegde waarde van VVE voor de ontwikkeling en de schoolgang van de kinderen. In het rapport is zeer bescheiden sprake van 'resultaten', maar in het ongewisse blijft wat voor 'resultaten' de (weinige) gemeenten beoogden die 'afspraken' hebben gemaakt met de instellingen voor VVE.
    2. Binnenkort wordt 'signaalgestuurd toezicht' ingevoerd. In deze benadering zouden de gemeenten en GGD's 'signalen' moeten afgeven aan de Inspectie als zich problemen voordoen op VVE's. Dat lijkt mij om twee redenen riskant. (vervolg)

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.