Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Brancheorganisatie komt met voorstellen voor cao 2020

De onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang voor 2020 zijn gestart. Cao-partij Brancheorganisatie Kinderopvang pleit in een inzetbrief voor een marktconforme loonstijging en het heroverwegen van enkele vervallen diploma’s op de diplomalijst, om zo het personeelstekort tegen te gaan.
Fotolia

Dat maakt de brancheorganisatie (BK) bekend. Vandaag, maandag 2 september starten de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang. De cao-partijen Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang namens werkgevers en FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn namens medewerkers zullen hun voorstellen uitwisselen en toelichten.

Inzetbrief

Met de input van haar leden heeft de BK een inzetbrief opgesteld, maar daarin voorstellen voor de nieuwe cao. De BK pleit daarin onder meer voor het afspreken van een loonstijging die recht doet aan de complexe context:

De sector groeit. Er is een stijging in de vraag naar kinderopvang. Maar de groei wordt gedrukt doordat veel kinderopvangorganisaties door de krapte op de arbeidsmarkt moeite hebben om voldoende (gekwalificeerd) personeel te vinden. Het is dan ook van belang dat (werkgevers in) de sector aantrekkelijk zijn en blijven voor huidige en nieuwe medewerkers en om werkgevers voldoende in staat te stellen zich te onderscheiden.

De sector is ook gevoelig voor schommelingen in conjunctuur en overheidsbeleid. We zien dat nog lang niet alle organisaties de negatieve effecten van de crisis helemaal te boven zijn en voldoende buffers hebben opgebouwd voor een eventuele economische neergang. Tegelijkertijd laten de vooruitzichten zien dat de economische groei in 2020 en 2021 afneemt. Daarnaast zorgt de Wet arbeidsmarkt in balans (“Wab”) voor hogere personeelskosten en zullen de kosteneffecten van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zich nog verder gaan uitkristalliseren. De komende jaren zullen kinderopvangorganisaties, voor een verantwoorde dekking van hun kosten, een passende prijs moeten rekenen, die hoger ligt dan de (verwachte stijging van de) maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag (dat geldt ook al voor 2019). Met mogelijke risico’s voor de toegankelijkheid van kinderopvang als gevolg.

Oproepkracht

Een oproepkracht hoeft geen gehoor te geven aan een oproep, als de werkgever de oproep niet ten minste 4 dagen van tevoren heeft gedaan. Als de oproep binnen 4 dagen wordt ingetrokken, houdt de oproepkracht recht op loon over de periode van de oproep. De BK geeft aan dat bij de nieuwe cao de termijn van 4 dagen kan worden verkort tot 24 uur.

Wij stellen voor daarvan gebruik te maken, gelet op het belang van oproepkrachten voor het opvangen van pieken en dalen in de (flexibele) vraag van ouders en het opvangen van bijvoorbeeld plotselinge ziekte van medewerkers. Mede met het oog op de wettelijke regels over het inzetten van voldoende beroepskrachten.

Moderne vormen van beoordelen

De BK stelt voor om in de cao-bepaling over functionerings- en beoordelingsgesprekken expliciet op te nemen dat moderne vormen van beoordelen (waarbij bijvoorbeeld sprake is van een continue dialoog) daar ook onder worden verstaan.

Dat past bij de dynamiek van werken in de kinderopvang en draagt bij aan talentontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. In het verlengde van dit voorstel willen wij de jaarlijkse periodieke loonsverhoging nadrukkelijker koppelen aan het functioneren van medewerkers.

Scholing en ontwikkeling

De brancheorganisatie stelt voor om een bepaling in de cao op te nemen die medewerkers zelf (mede) verantwoordelijk maakt voor hun eigen opleidings- en ontwikkelingsplan. ‘Dit draagt op maat bij aan (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.’

De BK laat weten dat de onderhandelingen worden voortgezet op 23 september en 28 oktober 2019 en zo nodig nog op 11 en 25 november 2019.

Bekijk hier alle voorstellen van de BK voor de nieuwe cao Kinderopvang >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.