Home Tags Personeel

personeel

Wet- en regelgeving
bol-stagiairs-inzetbaar-tijdens-de-zomervakantie

BOL-stagiairs inzetbaar tijdens de zomervakantie

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, zal er in de kinderopvang zal er weer vraag ontstaan naar BOL-studenten die in de vakanties kunnen werken. Vanaf nu mag een BOL-er met een stagecontract dat vóór de zomervakantie afloopt, wél in de zomervakantie worden ingezet.
Financiën en bedrijfsvoering
ontwikkelgesprek functioneringsgesprek

Handig! Goedgesprekkaart voor ontwikkel- of ambitiegesprek

Ontwikkelen doe je samen. Wat verwachten manager en medewerker van elkaar? Hoe denken medewerkers over zichzelf en de organisatie? Om dat te ontdekken, heeft Kinderopvang werkt! de Goedgesprekkaart ontwikkeld. Een andere manier om het ontwikkel- of functioneringsgesprek vorm te geven.
Wet- en regelgeving
diploma

Handig overzicht: top 10 meest gecheckte diploma’s voor de kinderopvang

Mag je met een diploma voor leraar basisonderwijs werken in de kinderopvang? En voldoet een diploma als onderwijsassistent? En hoe zit het met een diploma voor verzorgende IG? In dit handige overzicht van Kinderopvang werkt! vind je de tien meest gecheckte diploma’s op een rij. 
Financiën en bedrijfsvoering
personeel kinderopvang

Toegankelijke kinderopvang dé oplossing voor tekorten in andere sectoren?

Onlangs publiceerde de SER haar advies om de arbeidstekorten in de maatschappelijke sectoren op te lossen. Een mogelijke oplossing dat we met z’n allen (iets) meer uren gaan werken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor: toegankelijke kinderopvang. Maar het grootste probleem? Júist de kinderopvangsector kampt met grote personeelstekorten. Hoe is dit op te lossen?
Financiën en bedrijfsvoering
73-kinderopvangorganisaties-kampt-met-ernstig-tot-zeer-ernstig-personeelstekort

Mission impossible? 50.000 extra medewerkers nodig in de kinderopvang

De komende vijf jaar zijn er 32.000 extra medewerkers nodig in kinderopvang. Dat blijkt uit een verkenning van ontwikkelingen en trends in Nederland en het effect op de kinderopvangbranche van Kinderopvang werkt!. Vooruitkijkend naar 2031 zijn dat er maar liefst 50.000.
Permanente educatie en opleidingen

Personeel gevraagd: succesvolle samenwerking tussen opvang Sinne, Kinderwoud en Fryslân Werkt!

Het personeelstekort in de kinderopvang in combinatie met het hoge coronaverzuim, maakt het steeds lastiger om de groepen op de opvang voldoende te bemannen. WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt! en kinderopvangorganisaties Sinne en Kinderwoud hebben de handen ineen geslagen in de strijd tegen het personeelstekort.
Pedagogiek
nu-online-het-maartnummer-kinderopvang

Nu online: het maartnummer Kinderopvang

In dit nummer van Kinderopvang aandacht voor zij-instromers. Een deel van het broodnodige personeel moet gezocht worden bij mensen die nu een hele andere baan hebben. Een kijkje in de keuken van twee kinderopvangorganisaties en de ervaringen van twee zij-instromers. Verder ook een leuk artikel om inspiratie op te doen over muziek- en dramalessen op maat voor het kinderdagverblijf.
Ontwikkeling van kinderen
nationaal programma onderwijs

NPO: meer kansen voor samenwerking tussen kinderopvang en scholen

Het Nationaal Programma Onderwijs is een extra budget voor scholen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Maar hoe gaat het nu met de inzet en uitvoering van deze NPO-middelen? Dat kan beter. 77 procent van de schooldirecteuren is nog niet tevreden met wat ze met de NPO-middelen doen, zo bleek uit de AVS-enquête. Tijd voor actie.
Arbeidsvoorwaarden

Actie 1voor1 gestart: deel 1 verhaal voor 1 nieuwe collega

Om nieuwe medewerkers te interesseren voor kinderopvang is de actie 1voor1 van Kinderopvang werkt! gestart. Pedagogisch medewerkers delen 1 bijzonder moment uit hun werk, waarmee ze laten zien wat het werk echt inhoudt en inspireren daarmee 1 nieuw talent om voor kinderopvang te kiezen.
Permanente educatie en opleidingen
werk kinderopvang

Personeel gezocht: opnieuw verruiming kwalificatie-eis

Opnieuw goed nieuws in de strijd tegen de enorme personeelstekorten in de kinderopvang: er zijn (wederom) nieuwe diploma’s toegevoegd aan de diplomalijsten.