Home Tags Zosja

Zosja

IKC

Video: de bouw van IKC de Kleine Kapitein

In Cruquius, bij Haarlem, wordt een nieuw IKC gebouwd, de Kleine Kapitein. Door vragen van kinderen word je meegenomen in het bouwproces en zie je hoe er al in de bouwfase wordt samengewerkt.

Gezondheid

Nog maar één beslisboom voor verkouden kinderen

De regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs worden gelijk getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang, bso of gastouder mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is.
Permanente educatie en opleidingen

‘Interprofessionele teams hebben de toekomst’

Heeft de breed inzetbare medewerker een toekomst binnen de kinderopvang? Ja, denkt BMK-vicevoorzitter Monique Wittebol. Daarbij denkt zij vooral aan samenwerkingen binnen kindcentra: ‘Het werken in interprofessionele teams is de toekomst.'
IKC

Welkom in de Zosja-wereld

Zosja wordt het nieuwe platform voor professionals in onderwijs en kinderopvang die zich bezig houden met integrale kindcentra. Zosja betekent wijsheid en levert je nieuws, duiding, achtergronden, tools en inspiratie over de wereld van de IKC’s, brede scholen, kindcentra, onderwijs en opvang en alles eromheen. Samenwerken + informatie + inspiratie = Zosja.
IKC

Kinderen en ouders tevreden over IKC

Directies en teams van IKC’s zijn enthousiast over hun manier van werken, bleek uit eerder onderzoek. Maar hoe zit het met kinderen en ouders? Om daar achter te komen is kwalitatief onderzoek gedaan bij kinderen en ouders van vier koplopers die terugkijken op hun ervaringen op het IKC.
IKC

Hoe verbeter je de kwaliteit van de kinderopvang in IKC’s?

Biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang binnen een IKC gemiddeld een hogere kwaliteit dan reguliere opvang? Nee, blijkt uit het rapport ‘Kwaliteit van integrale kindcentra’ van Paul Leseman en Pauline Slot (Universiteit Utrecht). Ze vonden wel aanwijzingen welke factoren zorgen voor een hogere kwaliteit opvang binnen een IKC.
Financiën en bedrijfsvoering

Weinig verandering in gebruik kinderopvang na coronacrisis

Per saldo lijkt er weinig verandering te zitten in het totale gebruik van de kinderopvang. Dit concludeert onderzoeksbureau Kantar, dat in opdracht van het ministerie van SZW, hier onderzoek naar heeft gedaan. Er zijn wel enige verschuivingen.
Pedagogiek

‘Sluit met de ruimte aan op behoeftes van kinderen’

Wist je dat kleuren, vormen, geluiden, licht en materialen invloed hebben op hoe je je voelt in een ruimte? En dat je die ruimte dus ook heel goed kan inzetten als extra pedagoog? ‘Een goed ingerichte ruimte daagt kinderen uit tot spel en ontwikkeling’, zegt pedagoog Annemiek Waage.
Coronavirus

Werkgevers reageren: ‘Wie is verantwoordelijk bij afwezigheid door coronatest?’

Een ondernemer in de kinderopvang stelde de vraag: ‘Zijn werknemers bereid om gedeelde verantwoordelijkheid te dragen voor hun organisatie, wanneer medewerkers ‘ziek’ thuis zitten, omdat zij moeten wachten op de uitslag van de coronatest?’ Werkgevers reageren.

Blog Eugenie Suer – Wat betekent corona voor de ontwikkeling van kinderen?

De prioriteit in de kinderopvang is veiligheid, en dat is in Nederland goed op orde. Maar de ontwikkeling van ieder kind is ook een eerste levensbehoefte. Is dat nu nog op orde tijdens corona? Vergeten we deze basis of is deze aan het veranderen?