Home Tags Zosja

Zosja

IKC
welluswijs rijnkels

‘IKC-wetgeving moet niet verstikkend worden’

Samenwerken als kinderopvang en onderwijs binnen IKC’s: hoe doe je dat? In het het Overijsselse Hardenberg gaan Kinderopvang Welluswijs en onderwijsstichting Chrono nauwe banden aan. Ze kiezen voor een ‘topstichting’ met daarin de bestuurders van kinderopvang en onderwijs. 14 locaties gaan onder deze stichting draaien. De grootste hobbel? ‘Wetgeving. De wetgever loopt achter de feiten aan.'
Arbeidsvoorwaarden

Video: Een kerstboodschap, speciaal voor jou!

Het is een bijzonder jaar geweest, dat veel doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit van iedereen heeft gevraagd. Kinderopvang Werkt! heeft daarom een speciale kerstboodschap, door Jochem van Gelder, voor al het harde werk van pedagogisch professionals!
VVE en taalachterstanden

Onderzoek CPB: nog niet duidelijk of voorschoolse educatie werkt

De achterstand van jonge kinderen met laagopgeleide ouders is vaak blijvend, aldus onderzoek van het Centraal Planbureau. Voorschoolse educatie is bedoeld om deze achterstand op te heffen, maar het is nog onvoldoende duidelijk of dit werkt. Opvallend is dat de achterstand van kinderen met een migratie-achtergrond in de loop van de jaren wel minder wordt.
IKC

Blog Bart Eigeman – Zet kinderopvang in het Outbreak Management-team!

In deze tijd heb je leiderschap nodig om in te spelen op wat nodig is. En laat de kinderopvang die nu tonen! In de dagen voorafgaand aan de persconferentie zie ik kinderopvangorganisaties al in beweging komen.
Wet- en regelgeving

Rapport SVK: toekomstige scenario’s voor het kindstelsel

Minister Wouter Koolmees heeft het eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) aan de Tweede Kamer gestuurd. De SVK schetst verschillende scenario’s over de toekomst van de kindvoorzieningen (0 -12 jaar). Met dit rapport kan het volgende kabinet keuzes gaan maken over een nieuw stelsel voor kinderopvang, onderwijs en ouderschapsverlof.  
Wet- en regelgeving
kinderopvangtoeslag

Wat zijn de alternatieven voor de kinderopvangtoeslag?

Het systeem van kinderopvangtoeslag en de toeslagen voor zorg en huur moet simpeler worden. Dat vindt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën. Maar het zal nog wel even gaan duren, waarschuwde ze bij de presentatie van een rapport met ambtelijke voorstellen.
Coronavirus

‘Sluiting kinderopvang en scholen slecht voor kinderen, ouders en economie’

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ontevreden over de sluiting van de kinderopvang en de scholen, net als Marjet Winsemius van Voor Werkende Ouders. Volgens coronaminister Hugo de Jonge is de sluiting namelijk vooral bedoeld om werkende ouders ertoe te bewegen meer thuis te werken. 
Ontwikkeling van kinderen

‘We herkennen autisme bij jonge meisjes niet snel genoeg’

Autisme bij jonge meisjes wordt later herkend dan bij jongens. Het gevolg is dat ook de behandeling later start. Snellere herkenning vraagt kennis over de uitingsvormen, die soms subtieler zijn dan bij jongens.
Ontwikkeling van kinderen
corona effect op stress kinderen

Onderzoek: wat betekent corona voor jonge kinderen?

Met het onderzoek 'COVID-19 en het jonge gezin' wil de Universiteit Utrecht meer zicht krijgen op de gevolgen van de coronacrisis voor gezinnen met jonge kinderen. Wat maken jonge kinderen en hun ouders mee? En hoe gaan zij daarmee om? De universiteit is op zoek naar ouders van kinderen van 1-5 jaar oud, die een online vragenlijst willen invullen.
IKC
Vlietkinderen

Vlietkinderen: waarom een IKC en een boksschool niet samengaan

Maatschappelijke kinderopvangorganisatie Vlietkinderen heeft een ambitie. Een plek in de wijk waar alle ouders en kinderen drempelloos binnenkomen en elk kind gelijke kansen heeft. 'In deze aandachtswijk zijn al honderdduizend dingen geprobeerd, maar het is niet voldoende. We moeten het voor de kinderen in deze wijken beter doen.'