Home Tags Taalachterstand

taalachterstand

VVE en taalachterstanden
Peuters-school-AdobeStock.jpg

Ook scholen mogen nu peuters opvangen

Bij wijze van experiment zijn peuters vanaf 2 jaar nu ook welkom op de Haagse Van Ostadeschool. Als het aan de schooldirecteur ligt, komen er straks ook al baby’s naar zijn school.
VVE en taalachterstanden
Dag-van-de-Voorschool.jpg

Amsterdam organiseert Dag van de Voorschool

Amsterdam organiseert op woensdag 12 april de Dag van de Voorschool. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen op een voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) bij hen in de buurt.
VVE en taalachterstanden
VVE-indicatie.jpg

‘VVE-indicatie vergroot de kloof tussen kinderen’

Het aantal kinderen op voorscholen is toegenomen. Goed nieuws? Nee, zegt columniste Aleid Truijens zaterdag 25 februari in de Volkskrant. ‘De goedbedoelde 'indicatie' vergroot de segregatie en de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden.’
VVE en taalachterstanden
Brandbrief.jpg

‘Bezuinigingen achterstandsgeld historische fout’

Gemeenten, branchepartijen in het onderwijs en de kinderopvang sturen een brandbrief naar de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderwijsachterstandengeld. Zij spreken van een ‘historische fout’ als de bezuinigingsplannen doorgaan.
VVE en taalachterstanden
1Kwaliteit-VVE.jpg

Kwaliteit VVE sterk gestegen

De investeringen in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de 37 grootste gemeenten betalen zich uit. Zo is de kwaliteit van VVE de afgelopen vijf jaar sterk gestegen en hebben gemeenten hun VVE-beleid goed op orde.
VVE en taalachterstanden
1Harmonisatie-Amsterdam.jpg

Contouren harmonisatie Amsterdam bekend

Gratis voorscholen zoals nu nog bestaan in Amsterdam, gaan verdwijnen. Maar de gemeente betaalt wel tot 15 uur opvang per week mee voor de laagste inkomens en kinderen met een taalachterstand.
VVE en taalachterstanden
1Kindcentrales.jpg

‘Vorm kindcentrales om taalachterstanden te bestrijden’

Taalachterstanden van peuters en kleuters kunnen het best bestreden worden in speciale kindcentrales volgens het Engelse model. Hiervoor pleit Bé Poolman in zijn promotieonderzoek.
VVE en taalachterstanden
Doelgroepkinderen.jpg

‘Doelgroep VVE is eigenlijk veel groter’

‘De kinderopvang kan een veel prominentere rol spelen in het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden. Maar dan moeten de criteria voor doelgroepkinderen ook verruimd worden.'
VVE en taalachterstanden
Doelgroepkinderen.jpg

Achterstanden kunnen beter voorspeld worden

Gaat achterstandsgeld wel naar de kinderen die daar het meest behoefte aan hebben? Het CBS doet onderzoek en ontdekt dat er nog meer indicatoren zijn die de kans op achterstanden kunnen voorspellen.
VVE en taalachterstanden
1VVE-Amsterdam.jpg

Amsterdam investeert in peutervoorzieningen

De gemeente Amsterdam heeft in 2017 72 miljoen euro te besteden aan peuters en peutervoorzieningen. Het grootste deel gaat naar VVE, ook basisscholen krijgen geld om taalachterstanden weg te werken.