Home Tags Taalachterstand

taalachterstand

VVE en taalachterstanden
Gemeenten niet blij met visie Asscher

Gemeenten niet blij met visie Asscher

Gemeenten zijn het niet eens met het plan van minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) om de financiering van peuterspeelzalen onder de toeslagenregeling van de kinderopvang te brengen. Het plan leidt tot hogere kosten voor werkende ouders.
VVE en taalachterstanden
'Peuter- en kleutertoetsen zijn zinloos'

‘Peuter- en kleutertoetsen zijn zinloos’

Kinderen jonger dan 6 jaar oud, staan nog helemaal niet open voor reken-, lees- en taallessen, zegt hoogleraar orthopedagogiek Sieneke Goorhuis- Brouwer in KRO-programma Brandpunt. Toch worden peuters onderworpen aan taallessen en kleuters zelfs aan een citotoets waar vervolgens allerlei conclusies aan verbonden worden. De reportagemakers stellen de waarde van deze toetsen ter discussie.
VVE en taalachterstanden
D66 geeft voorzet voor alles-in-één-school

D66 geeft voorzet voor alles-in-één-school

Er moet één school komen voor kinderen van 2,5 tot en 12 jaar, vindt D66. Peuterspeelzaal, kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie èn gewoon basisonderwijs moeten worden gecombineerd op een school die van half 8 in de ochtend tot half 7 in de avond open is.
VVE en taalachterstanden
Amsterdam stuurt peuters naar de basisschool

Amsterdam stuurt peuters naar de basisschool

Slecht nieuws voor de kinderopvang in Amsterdam. De gemeente loopt voor op de plannen van minister Lodewijk Asscher en stelt twee dagdelen voorschoolse educatie beschikbaar voor alle peuters in de stad. Peuters met een taalachterstand krijgen vier dagdelen per week. Niet de kinderopvang, maar basisscholen mogen dit organiseren.
VVE en taalachterstanden
'Peuters hebben meer nodig dan taal

‘Peuters hebben meer nodig dan taal, taal, taal’

'Ik ben bang dat stadspeuters de komende jaren worden volgepropt met taal, terwijl we weten dat kinderen een totaalprogramma nodig hebben'. Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink maakt zich zorgen om de afwezigheid van onderzoek naar het effect van taalprogramma's, terwijl er wel miljoenen worden geïnvesteerd in nieuwe methodes.
VVE en taalachterstanden
Voor de zomer meer duidelijk over VVE

Voor de zomer meer duidelijk over VVE

Voor het zomerreces wordt duidelijk hoe de regering maatregelen voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), die in het Regeerakkoord zijn opgenomen, gaat doorvoeren. In het akkoord staat dat de taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers wordt aangepakt. Consultatiebureaus zijn straks verplicht om doelgroepkinderen te toetsen op taalachterstand en ze door te verwijzen.
VVE en taalachterstanden
'Peuterspeelzaal moet alle kinderen plek bieden'

‘Peuterspeelzaal moet alle kinderen plek bieden’

De Brancheorganisatie voor Welzijn, MOgroep, maakt zich zorgen om vijftien procent van de kinderen met (taal)achterstanden die nu door wachtlijsten bij de peuterspeelzaal buiten de boot dreigen te vallen. Volgens de branchevereniging geeft ongeveer de helft van de speelzalen nu geen voorrang aan deze doelgroepkinderen. Deze kinderen beginnen dus met een achterstand aan de basisschool.