Home Tags Personeelstekort

personeelstekort

Beroepskracht-kindratio (bkr)

Van Ark: ‘Vang personeelstekort dagopvang op met fte’s bso’

Een deel van het personeelstekort in de dagopvang zou opgevangen kunnen worden door medewerkers van de buitenschoolse opvang. Dat stelt Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken, voor in haar antwoord op Kamervragen.
Arbeidsvoorwaarden

Tekort aan goede pedagogisch medewerkers nu overal voelbaar

Er is een tekort aan goede pedagogisch medewerkers. We vroegen grote de kinderopvangaanbieders KindeRdam en 2Samen of ze in de problemen komen en wat zij doen om huidig personeel binnenboord te houden.
Financiën en bedrijfsvoering

Gemeente in actie om personeelstekort kinderopvang op te vangen

De gemeente Amsterdam wil maatregelen nemen om te voorkomen dat er een personeelstekort ontstaat in de kinderopvang.
Arbeidsvoorwaarden

2017: Meer vacatures, personeel en werkdruk

Een derde van de kinderopvangorganisaties verwacht het komende jaar een tekort aan personeel. Daarnaast kampt ruim een kwart van de organisaties nu al met moeilijk vervulbare vacatures. Dit blijkt uit een werkgeversenquête.

Actieplan voor personeelstekort Amsterdamse kinderopvang

Omdat de nood aan goed personeel in de Amsterdamse kinderopvang zo hoog is, heeft de kinderopvangbranche samen met de gemeente, de ROC’s en de Hogeschool van Amsterdam een actieplan opgezet.
Arbeidsvoorwaarden

Subsidiegeld om personeelstekort kinderopvang te voorkomen

Kinderopvangorganisaties kunnen een beroep doen op nieuwe subsidiegelden van het ministerie van Volksgezondheid. Dit geld is bedoeld om te verwachten personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector aan te pakken.