Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Voor houders: plan van aanpak werkdruk en personeelstekort

Hoe kun je als houder op een verantwoorde wijze handelen in afwijkende situaties als gevolg van personeelskrapte? En hoe communiceer je daarover met ouders, medewerkers en het toezicht? Bekijk de handreiking en het format van de branchepartijen voor een plan van aanpak werkdruk en personeelstekort.
voor-houders-plan-van-aanpak-werkdruk-en-personeelstekort
Ulia Koltyrina / stock.adobe.com

In deze tijd van personeelstekort én een coronapandemie wordt het uiterste gevraagd van medewerkers, managers en houders in de kinderopvang. Vanaf 15 december kán toezicht en handhaving meer rekening houden met specifieke omstandigheden als gevolg van personeelskrapte. Uitgangspunt blijft dat houders verantwoorde keuzes maken. Maar hoe maak je die?

Plan maken

Als houder krijg je de mogelijkheid een plan te maken waarin je aangeeft hoe in situaties van personeelskrapte gehandeld wordt. Dit plan moet goed gecommuniceerd worden naar personeel en ouders. De toezichthouder moet van dit plan op de hoogte worden gesteld, waardoor je als houder aangeeft welke inspanningen je verricht.

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft SZW-staatssecretaris Dennis Wiersma daarover:

Werkwijze toezichthouders

In aanvulling op het aanpassen van de regelgeving voor de inzet van beroepskrachten in opleiding, zal in het toezicht en de handhaving rekening worden gehouden met verzachtende omstandigheden of overmacht vanwege personeelstekort. Met name de eisen rondom het hanteren van stam- en basisgroepen, het opvangen in een stamgroepruimte, de inzet van beroepskrachten in opleiding, het vaste gezichtencriterium, de drie-uursregeling en kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie lenen zich naar verwachting voor de constatering dat er verzachtende omstandigheden gelden zonder grote inbreuk op de kwaliteit van de opvang en de voorschoolse educatie.

Indien een kwaliteitseis niet is nageleefd rapporteert de toezichthouder een overtreding in het inspectierapport. Als sprake is van verzachtende omstandigheden of overmacht beschrijft de toezichthouder de situatie en adviseert hij de gemeente op welke onderdelen eventueel geen handhaving hoeft plaats te vinden. De gemeente kan vervolgens in het handhavingsbesluit rekening houden met de omstandigheden. Deze informatie komt terug in de samenvatting van het rapport (die wordt gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang). De situaties waarin niet voldaan wordt aan wettelijke kwaliteitseisen blijven dus voor iedereen in beeld en kunnen door de gemeente in de afweging worden betrokken.

Er zal door GGD GHOR Nederland en de VNG een handleiding worden opgesteld die toezichthouders helpt bij het in kaart brengen van de verzachtende omstandigheden of overmacht, en handhavers bij het nemen van een handhavingsbesluit in deze situaties.”

Format en handreiking

De branchepartijen hebben een format en handreiking geschreven, die helpen bij het opstellen van dit plan en om het gesprek met toezichthouders, ouders en personeel daarover aan te gaan. Met dit format bieden de branchepartijen zoveel mogelijk houvast voor een goede onderbouwing in het plan van de volgende onderdelen:

  1. hoe houders op verantwoorde wijze handelen in afwijkende situaties,
  2. hoe zij hier over communiceren met ouders, medewerkers en toezicht.

Ondergrens

Tot slot geeft het aan wat de ondergrens is. De BMK zegt daarover: ‘We stapelen geen overtreding na overtreding op elkaar, maar houden met elkaar (houders, ouders, medewerkers, toezicht, handhaving) in openheid in de gaten wat nog wel kwalitatief goede kinderopvang is en wat niet.’

Het format en de toelichting zijn slechts suggesties, meldt de BK. Iedere houder kan zijn eigen invulling eraan geven. In onderstaande Word-documenten zijn de grootste aanpassingen ten opzichte van de eerdere concepten geel gearceerd:

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.