Home Tags Werkdruk

werkdruk

Ouders
ouderapp op telefoon

De zin en onzin van de ouderapp: moeten we onze tijd beter besteden?

Kost het bijhouden van een (ouder)app niet teveel tijd voor pedagogisch medewerkers? Is het wel nodig voor ouders om exact te weten wat hun kind de hele dag heeft gedaan? De zin en onzin van de ouderapp.
Financiën en bedrijfsvoering

Goed werkgeverschap: kinderopvang Mundo zet in op verlaging werkdruk en verhoging werkgeluk

Een paar jaar geleden vroeg Monique Dongelmans, directeur-bestuurder van Kinderopvang Mundo in Rotterdam, zich af of de eisen die we stellen aan pedagogisch medewerkers wel realistisch zijn. Deze retorische vraag leidde tot een nieuwe strategie in het werkgeverschap van Mundo; er kwamen nieuwe functies zoals netwerkspecialisten, gastheren en -vrouwen en een andere invulling van het management. Het ministerie van SZW is enthousiast over de aanpak van Mundo.
Financiën en bedrijfsvoering
kind geld

Blog Marie – Twee krachtenvelden die wringen: de investeerder en de baby

Toen ik de overstap maakte van het bedrijfsleven naar de kinderopvang deed ik dat omdat ik met kinderen wilde werken, in een omgeving waar alles in het teken zou staan van de ontwikkeling van de baby en het kind. Het is iets magisch: de ontwikkeling van een baby en een kind. Hoe karaktertjes zich vormen en hoe ze reageren op ons. Hun blijdschap, hun verdriet, hun levenslust, hun wil om te ontdekken, nog helemaal vrij zijnd van de conventies.
Kwaliteit Opvang

Blog Sophie van Hogendorp – ‘Leiderschapsgedrag is besmettelijk’

Wees je ervan bewust dat de Nederlandse kinderopvang het in vergelijking met andere landen in Europa helemaal niet slecht doet. En dat leiderschapsgedrag besmettelijk is. Het zijn twee opmerkingen die KinderopvangTotaal hoofdredacteur Sophie van Hogendorp bijbleven van het Jaarcongres Management Kinderopvang. 'Erken wat beter kan en werk daaraan. Maar wees ook trots op wat er allemaal wél goed gaat en draag dat uit naar je team.'
Financiën en bedrijfsvoering
Vrolijke pedagogisch medewerker met kind

Goed werkgeverschap: inzetten op bevlogen en betrokken medewerkers

Inzetten op goed werkgeverschap, hoe doet een grote organisatie als Wij zijn JONG dat? HR-manager Esther Klijn vertelt over de brede aanpak die deze organisatie met meer dan 3100 medewerkers hanteert. ‘Dat onze medewerkers goed in hun vel zitten, is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.'
Financiën en bedrijfsvoering
werk laptop

Update brochure: voldoende tijd voor niet-groepsgebonden werk

Eén van de afspraken in de nieuwe cao om de werkdruk te verminderen, is voldoende tijd vrijmaken voor niet-groepsgebonden werk. De toepassing van deze afspraken leidt alleen in de praktijk tot vragen. Tijd om ze toe te lichten, te verduidelijken en voorbeelden te geven.
Arbeidsvoorwaarden
Kinderen in de kinderopvang

Goed werkgeverschap: ‘Liever een groep sluiten dan een zzp’er inzetten’

Het vinden van goed personeel voor de kinderopvang is een groot probleem. Des te belangrijker om te zorgen dat je huidige personeel tevreden is en niet weg gaat. Meer dan ooit is goed werkgeverschap daarom van belang. Hoe pakken organisaties dit aan in de praktijk? Een serie over goed werkgeverschap. Nicole Krabbenborg, directeur van Kindergarden: 'We kiezen ervoor minder met zzp’ers te werken. Het welzijn van medewerkers en kwaliteit voor kinderen kun je het beste waarborgen met vaste collega’s.'
Gezondheid
ruim-helft-57-kinderopvangmedewerkers-vindt-werkdruk-te-hoog

Is er een hoge werkdruk in de kinderopvang? Fijn toch!

Je hoort het overal: de werkdruk in de kinderopvang is ontzettend hoog. Werkdruk heeft vaak een vervelende lading, maar is dat nodig? Kan werkdruk niet ook positief zijn? Lobke Mentrop is trainer en adviseur bij ‘De Goede Praktijk’ en vindt niet dat werkdruk per se iets negatiefs is. ‘Sterker nog: “de werkdruk” bestaat eigenlijk niet.’
Samenwerken

De terugkeer van de groepshulp: ‘Echt een verademing voor pm’ers’

De werkdruk in de kinderopvang is hoog. Hoe je die kunt verlichten? Bijvoorbeeld door de inzet van een groepshulp. Kober Kinderopvang in West-Brabant nam afgelopen jaar 67 groepshulpen aan. De ervaringen zijn positief. Pm’er Marie-José: ‘Ik moet er niet aan denken terug te keren naar die oude onrustige situatie. Ik wil gewoon graag met de kinderen bezig zijn en daar heb ik nu meer ruimte voor.’
Financiën en bedrijfsvoering

Werknemers behouden en aantrekken? ‘Vraag je af welk gevoel je ze vanaf de eerste dag geeft’

Helaas leven we in een tijd waarin er een groot tekort is aan personeel in de kinderopvang. Vacatures worden maar niet ingevuld en het personeel loopt op haar tandvlees. Bij werkgevers rijst dan ook de vraag: Hoe zorg je ervoor dat je interessant bent voor mogelijke nieuwe werknemers? En hoe blijf je aantrekkelijk voor huidige werknemers? ‘De hoogte van het salaris is voor veel mensen niet het belangrijkste.’