Home Tags Werkdruk

werkdruk

Arbeidsvoorwaarden

Vertrouwen

Autonomie, werkdruk, werkplezier: het staat allemaal onder druk. In de kinderopvang, in het onderwijs, in nog heel wat andere sectoren. Werknemers moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ze moeten ook heel veel meer. Van de baas, van de inspectie, van ouders, van de maatschappij. U
Arbeidsvoorwaarden

Verzuim kinderopvang neemt sinds jaren toe

Na jarenlang dalende verzuimcijfers in de kinderopvang, is het verzuimpercentage in 2017 licht toegenomen. Over heel 2017 was het verzuimpercentage 4,7 procent. In 2016 was dat 4,6 procent.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Blog Sanne Bosmans – Geen 1 op 3, maar wat dan wel?!

Ik heb de petitie ‘Kom op voor Kinderopvang’ getekend. Teken jij dit ook? Ik ben van mening dat een BKR van 1 op 3 de pedagogische kwaliteit geen boost zal geven. In dit blog lees je hoe je daar wel voor kan gaan zorgen.
Arbeidsvoorwaarden

Petitie en jongleercursus voor werkgevers

Ruim negenduizend pedagogisch medewerkers zetten hun handtekening in de petitie van FNV tegen werkdruk en doorgeslagen flexibiliteit in de kinderopvang.
Arbeidsvoorwaarden

‘Stimuleer branche meer vaste contracten af te sluiten’

SP-Kamerlid Peter Kwint wil van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark weten wat zij gaat doen aan het personeelstekort in de kinderopvang en de vastgelopen cao-onderhandelingen.
Arbeidsvoorwaarden

Tekort aan goede pedagogisch medewerkers nu overal voelbaar

Er is een tekort aan goede pedagogisch medewerkers. We vroegen grote de kinderopvangaanbieders KindeRdam en 2Samen of ze in de problemen komen en wat zij doen om huidig personeel binnenboord te houden.
Arbeidsvoorwaarden

2017: Meer vacatures, personeel en werkdruk

Een derde van de kinderopvangorganisaties verwacht het komende jaar een tekort aan personeel. Daarnaast kampt ruim een kwart van de organisaties nu al met moeilijk vervulbare vacatures. Dit blijkt uit een werkgeversenquête.
Arbeidsvoorwaarden

Werknemers vragen om minder werkdruk

Twintig pedagogisch medewerkers hebben bij de aanvang van de cao-onderhandelingen hun inzet overhandigd aan werkgevers. Zij vragen hierin om oplossingen voor de te hoge werkdruk, meer echte banen en een loonsverhoging van 3,5 procent.
Arbeidsvoorwaarden
Werkgevers-flexibel-Fotolia.jpg

‘Werkgevers willen ook meer stabiliteit’

Hoe kijken werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) naar de beschuldiging dat werkgevers 'flexverslaafd' zijn?
Arbeidsvoorwaarden
1Gekkenwerk-iStock.jpg

Flexen in de kinderopvang: Het is eigenlijk gekkenwerk

Niet weten waar je aan toe bent in je werk maakt kinderopvangmedewerkers erg onzeker. ‘De grens is echt wel bereikt', zeggen pedagogisch medewerkers in een reactie.