Home Tags Kinderopvangbeleid overheid

kinderopvangbeleid overheid

Toezicht kinderopvang
Personenregister vanaf 1 mei 2016

Personenregister vanaf 1 mei 2016

Nu ook de Eerste kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, is de komst van het personenregister voor de kinderopvang een feit. Dit register treedt op 1 mei 2016 in werking.
Ouders
'De storm is gaan liggen en de branche staat nog steeds'

Blog De Orde – Toekomst kinderopvang

Het kan niemand in de kinderopvang ontgaan dat de visie op de toekomst van de Kinderopvang onduidelijk blijft. Er worden verschillende dingen geroepen, vanuit diverse hoeken, want er zijn veel gezouten en ongezouten meningen. Iedereen heeft er iets over te zeggen, de één weet het beter dan de ander, onderzoeken, resultaten, ‘wat is het beste voor het kind’ of is het ‘wat is beter voor de overheid?’
Wet- en regelgeving
Ouders die gebruik maken van opvang in een opc hebben vanaf 1 januari 2016 geen recht meer op kinderopvangtoeslag.

Aparte status opc’s uitgesteld

Het in werking treden van de nieuwe wet waarmee ouderparticipatiecrèches een aparte status binnen de Wet Kinderopvang krijgen, is uitgesteld.
Toezicht kinderopvang
Waar letten ouders op als zij kiezen voor een kinderopvanglocatie en welke informatie is daarvoor noodzakelijk?

Rondetafelgesprek: hoe denken ouders over kwaliteit?

Wanneer vinden ouders een kinderopvanglocatie van een goede kwaliteit en wanneer niet? In een rondetafelgesprek met ouders hoopt BOinK, de belangenvereniging voor ouders, antwoord te krijgen op deze (en andere) vragen.
Pedagogiek
Het verruimen van de ratio in de bso kan op veel minder steun rekenen: 10 procent van de stemmen.

‘Ratio per locatie berekenen een goed idee’

Professionals in de kinderopvang zien het best zitten dat de beroepskracht-kindratio (bkr) straks per locatie wordt berekend in plaats van per groep. Het voorstel voor coaching on the job door pedagogen kan ook op instemming rekenen.
VVE en taalachterstanden
Nog altijd gaan er bijna honderdduizend kinderen naar de peuterspeelzaal in Nederland. Voor ouders met kinderen met een taalachterstand of gezinnen waar maar één ouder werkt

Wie zorgt straks voor peuters zonder toeslag?

Wat gebeurt er met peuters uit gezinnen waar één ouder werkt als het peuterspeelzaalwerk vanaf 2018 onder de Wet kinderopvang komt te vallen? Zij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag en de drempel voor peuterspeelzaal wordt hoger
Ouders
'Na 2005 gaat er fors meer budget naar de kinderopvang. Het gezonde verstand dicteert dat dit effect op het (arbeidsmarkt)gedrag van ouders moet hebben.'

Blog Piet van den Reijen – Kinderopvang goed voor arbeidsparticipatie?

Regelmatig duikt de discussie op of kinderopvang goed is voor de arbeidsparticipatie. Zo ook onlangs in een artikel van de hand van Emre Akgündüz en Janneke Plantenga. Een vreemde conclusie die ingaat tegen gezond verstand én wetenschappelijk onderzoek.
Toezicht kinderopvang
De modelrapporten voor de kinderopvang worden gemiddeld twee keer per jaar geactualiseerd.

Nieuwe modelrapporten kinderopvang gepubliceerd

In de modelrapporten voor de kinderopvang staat exact waar de inspectie op let tijdens een (on)aangekondigd bezoekje. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de rapporten voor alle vormen van kinderopvang geactualiseerd.
Wet- en regelgeving
Om te voorkomen dat ouders in de problemen raken

Ouderparticipatiecrèches krijgen aparte status

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om ouderparticipatiecrèches (opc's) een aparte status in de Wet Kinderopvang te geven. Zij krijgen een alternatief kwaliteitskader en ouders die gebruik maken van opvang in een opc hebben vanaf 1 januari 2016 geen recht meer op kinderopvangtoeslag.
Pedagogiek
De kwaliteit moet omhoog

‘Zonder betaalbare kinderopvang begin je niets’

Minister Asscher nodigde de branchepartijen Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep en BOinK en FNV uit om op zijn voorstellen voor herijking van kwaliteitseisen en het toezicht te reageren. Zij nemen deze uitnodiging aan, maar benadrukken wel dat er pas stappen kunnen worden gezet als de kinderopvang voor alle ouders betaalbaar blijft.