Home Tags Kinderopvangbeleid overheid

kinderopvangbeleid overheid

Pedagogiek
De kwaliteit moet omhoog

‘Zonder betaalbare kinderopvang begin je niets’

Minister Asscher nodigde de branchepartijen Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep en BOinK en FNV uit om op zijn voorstellen voor herijking van kwaliteitseisen en het toezicht te reageren. Zij nemen deze uitnodiging aan, maar benadrukken wel dat er pas stappen kunnen worden gezet als de kinderopvang voor alle ouders betaalbaar blijft.
Toezicht kinderopvang
De kinderopvang is bij uitstek een plek waar de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden aan bod komt.

21e eeuwse vaardigheden in de Wet Kinderopvang

De 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden van kinderen, zoals probleemoplossend werken en digitale geletterdheid. Minister Asscher wil de pedagogische doelstelling in de Wet Kinderopvang uitbreiden met deze vaardigheden.
Pedagogiek
Pm'ers die op de babygroep staan

Asscher: kwaliteitseisen op de schop

De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten op de schop, vindt minister Asscher. In een Kamerbrief legt hij uit hoe hij dat wil realiseren. Er is veel aandacht voor het verhogen van de kwaliteit op de babygroep, coaching on the job voor pm'ers en meer maatwerk in de beroepskracht-kindratio (bkr). De jaarlijkse risico-inventarisatie moet verdwijnen. Dit alles moet in 2017 ingaan.
VVE en taalachterstanden
Bso's mogen straks maximaal 50 procent van de opvang

Voortaan twee talen in bso toegestaan

In navolging van het primair onderwijs mogen bso’s meertalige kinderopvang gaan bieden. Dat betekent dat 50 procent van het taalgebruik in het Engels, Duits of Frans aangeboden mag worden. Minister Asscher wijzigt hiervoor de Wet Kinderopvang. Voor kinderdagverblijven voert een wetswijziging nog wat te ver, maar de minister stelt wel experimenteerruimte beschikbaar.
Taal
Er moet een glasheldere set basisregels komen waar geen onduidelijkheid meer over kan ontstaan.

Uitgangspunten nieuw kwaliteitskader vastgesteld

Van oerwoud aan regels en uitzonderingen naar een helder kwaliteitskader. Hoe gaat dit in zijn werk? Martin Flier, directeur kinderopvang van het ministerie SZW, zette het op een rijtje tijdens het openingscongres van de Week van het Jonge Kind.
Ouders
Enerzijds wil het kabinet de economische zelfstandigheid en arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten

‘Kinderopvangbeleid staat haaks op emancipatiebeleid’

De emancipatie-ambities van het kabinet stroken niet met de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Dat schrijft Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang in een brief aan Tweede Kamerleden. Donderdag vindt er een emancipatiedebat plaats in de Tweede Kamer.
Ouders
Opinie - Zo verkleinen we achterstanden

Opinie – Zo verkleinen we achterstanden

Simon Hay las het opiniestuk van PvdA-voorman Diederik Samsom waarin hij het onderwijs een belangrijke rol toedichtte in het voorkomen van verschillen in de maatschappij. Pedagoog Hay heeft andere ideeën over hoe je daaraan kunt werken, juist door te investeren in jonge kinderen. Hij schreef daarom een opiniestuk, in twee delen. In dit opiniestuk doet hij suggesties hoe je achterstanden bij jonge kinderen wél kunt verkleinen.
Wet IKK
‘Ik ontvang signalen dat de kwaliteitseisen voor baby’s echt beter moeten. Ik neem dit zeer serieus.’

Asscher uit zorgen over kwaliteit babyopvang

De kwaliteitseisen aan de kinderopvang zullen leeftijdsafhankelijk zijn als Het Nieuwe Toezicht ingaat. Asscher let daarbij vooral scherp op groepsstabiliteit voor baby’s. ‘Ik ontvang signalen dat de kwaliteitseisen voor baby’s echt beter moeten. Ik neem dit zeer serieus.’
Wet- en regelgeving
'De ondernemer/ directeur van zo'n bedrijf is de enige die begrijpt welk tarief redelijk is'

Blog De Orde – Ouders moeten Den Haag gaan adviseren

De politiek zegt te gaan werken aan het verminderen van de regeldruk in de kinderopvang. Dit blijkt Haagse blabla want wat daarop volgt zijn nog meer regels. Zoals de continue screening van medewerkers en het vierogenprincipe. Verder is er tot nu toe nog geen regel versoepeld of verdwenen. Het adviesrecht van ouders past volledig in dit straatje.
Wet- en regelgeving
Dit jaar wordt de Wet kinderopvang geëvalueerd. Minister Asscher zet uiteen wat de doelstellingen zijn van dit onderzoek.

Onderzoek naar functioneren Wet kinderopvang

Functioneert de Wet kinderopvang goed en bereikt hij wat hij wil bereiken? Daarover buigt het ministerie van Sociale Zaken zich dit jaar. Er is in het onderzoek ook ruimte om het effect van het huidige kinderopvangbeleid op de arbeidsparticipatie te onderzoeken. Dit is te lezen in een voorproefje van het onderzoek dat minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer geeft.