Home Tags Kinderopvangbeleid overheid

kinderopvangbeleid overheid

Ouders
Enerzijds wil het kabinet de economische zelfstandigheid en arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten

‘Kinderopvangbeleid staat haaks op emancipatiebeleid’

De emancipatie-ambities van het kabinet stroken niet met de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Dat schrijft Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang in een brief aan Tweede Kamerleden. Donderdag vindt er een emancipatiedebat plaats in de Tweede Kamer.
Ouders
Opinie - Zo verkleinen we achterstanden

Opinie – Zo verkleinen we achterstanden

Simon Hay las het opiniestuk van PvdA-voorman Diederik Samsom waarin hij het onderwijs een belangrijke rol toedichtte in het voorkomen van verschillen in de maatschappij. Pedagoog Hay heeft andere ideeën over hoe je daaraan kunt werken, juist door te investeren in jonge kinderen. Hij schreef daarom een opiniestuk, in twee delen. In dit opiniestuk doet hij suggesties hoe je achterstanden bij jonge kinderen wél kunt verkleinen.
Wet IKK
‘Ik ontvang signalen dat de kwaliteitseisen voor baby’s echt beter moeten. Ik neem dit zeer serieus.’

Asscher uit zorgen over kwaliteit babyopvang

De kwaliteitseisen aan de kinderopvang zullen leeftijdsafhankelijk zijn als Het Nieuwe Toezicht ingaat. Asscher let daarbij vooral scherp op groepsstabiliteit voor baby’s. ‘Ik ontvang signalen dat de kwaliteitseisen voor baby’s echt beter moeten. Ik neem dit zeer serieus.’
Wet- en regelgeving
'De ondernemer/ directeur van zo'n bedrijf is de enige die begrijpt welk tarief redelijk is'

Blog De Orde – Ouders moeten Den Haag gaan adviseren

De politiek zegt te gaan werken aan het verminderen van de regeldruk in de kinderopvang. Dit blijkt Haagse blabla want wat daarop volgt zijn nog meer regels. Zoals de continue screening van medewerkers en het vierogenprincipe. Verder is er tot nu toe nog geen regel versoepeld of verdwenen. Het adviesrecht van ouders past volledig in dit straatje.
Wet- en regelgeving
Dit jaar wordt de Wet kinderopvang geëvalueerd. Minister Asscher zet uiteen wat de doelstellingen zijn van dit onderzoek.

Onderzoek naar functioneren Wet kinderopvang

Functioneert de Wet kinderopvang goed en bereikt hij wat hij wil bereiken? Daarover buigt het ministerie van Sociale Zaken zich dit jaar. Er is in het onderzoek ook ruimte om het effect van het huidige kinderopvangbeleid op de arbeidsparticipatie te onderzoeken. Dit is te lezen in een voorproefje van het onderzoek dat minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer geeft.
VVE en taalachterstanden
Versterkte positie ouders krijgt steeds meer vorm

Versterkte positie ouders krijgt steeds meer vorm

Kamerleden hebben minister Asscher van Sociale Zaken aan de tand gevoeld over de Wet versterking positie ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Vanaf 1 juli 2015 verandert de zeggenschap van ouders in de kinderopvang en kunnen de kleinste kinderopvangorganisaties een alternatieve ouderraadpleging organiseren. Veel organisaties komen gezien hun grootte hiervoor in aanmerking.
Financiën en bedrijfsvoering
Asscher wil 'kwaliteitseisen op maat'

Asscher wil ‘kwaliteitseisen op maat’

Het is al even bekend dat minister Asscher van Sociale Zaken wil toewerken naar een nieuwe toezichtvorm op de kinderopvang. In Het Nieuwe Toezicht moeten alle knelpunten die nu worden ervaren verdwenen zijn, maar tegelijkertijd moet de kwaliteit van de kinderopvang omhoog. Asscher heeft nu concreet voor ogen hoe hij, in samenwerking met de branche, het toezicht op kinderopvang wil verbeteren en wat daarvoor de komende jaren nodig is.
VVE en taalachterstanden
Zo werkte Amsterdam de taalachterstanden weg

Zo werkte Amsterdam de taalachterstanden weg

In Amsterdam voldeed de helft van de pm'ers niet aan de taalnorm. Folkert Kuiken is adviseur voor de gemeente Amsterdam, onder andere wat betreft haar VVE-beleid: wat kan er beter op het gebied van taalverwerving en de aanpak van taalachterstanden? In Management Kinderopvang vertelde hij hoe de taalachterstanden in Amsterdam zijn aangepakt.
Toezicht kinderopvang
'Hoge leges doen geen recht aan Wet kinderopvang'

‘Hoge leges doen geen recht aan Wet kinderopvang’

De leges voor kinderopvangorganisaties en gastouders lopen in de gemeente Hulst zo hoog op dat de directeur-bestuurder van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Rianne Vons-de Oude, aan de bel trekt. Ze wil dat de gemeente openbaar maakt welke kosten ze maakt voor kinderopvang. Zulke hoge leges zijn wat Vons betreft niet in de geest van de Wet kinderopvang, omdat het de ondernemersvrijheid beperkt.
Taal
Kamerleden kritisch op functioneren BKK

Kamerleden kritisch op functioneren BKK

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft er alle vertrouwen in dat Bureau Kwaliteit Kinderopvang de orde herstelt. Asscher ziet geen reden om zich hiermee te bemoeien. Kamerleden begrijpen niet waar het vertrouwen van Asscher op gebaseerd is. Zij gaven tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer aan zich zorgen te maken over het functioneren van BKK.