Home Tags Huisvesting

huisvesting

Gezonde Kinderopvang
Water drinken in het kinderdagverblijf wordt gestimuleerd in de richtlijn.

Water drinken in voedingsrichtlijn kinderopvang

Kinderopvangorganisatie Smallsteps heeft het drinken van water in haar voedingsrichtlijn vastgelegd. Op 80% van de locaties wordt op dit moment vrijwel alleen nog water of thee gedronken.
Toezicht kinderopvang
Waar letten ouders op als zij kiezen voor een kinderopvanglocatie en welke informatie is daarvoor noodzakelijk?

Rondetafelgesprek: hoe denken ouders over kwaliteit?

Wanneer vinden ouders een kinderopvanglocatie van een goede kwaliteit en wanneer niet? In een rondetafelgesprek met ouders hoopt BOinK, de belangenvereniging voor ouders, antwoord te krijgen op deze (en andere) vragen.
Financiën en bedrijfsvoering
Kinderopvangorganisatie Kindergarden zou interesse hebben om op de locatie van Mickey's de Berg een eigen locatie te starten

SKA neemt Mickey’s Amersfoort over

Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) neemt de Amersfoortse locaties van het failliete Mickey’s Kinderopvang over. Het gaat om drie vestigingen.
Toezicht kinderopvang
De Inspectie van het Onderwijs gaat onderzoeken in welke situaties de gemeenten besluiten om beredeneerd af te zien van handhavingsacties.

Gemeenten negeren handhavingsadvies GGD

Gemeenten kiezen er vaak voor niet tot handhaving over te gaan, terwijl de GGD-inspecteur dit wel adviseerde. Dit gebeurt in 2014 bij bijna 30 procent van de handhavingsadviezen in de kinderopvang.
Pedagogiek
Het verruimen van de ratio in de bso kan op veel minder steun rekenen: 10 procent van de stemmen.

‘Ratio per locatie berekenen een goed idee’

Professionals in de kinderopvang zien het best zitten dat de beroepskracht-kindratio (bkr) straks per locatie wordt berekend in plaats van per groep. Het voorstel voor coaching on the job door pedagogen kan ook op instemming rekenen.
'Voor de kinderen en ouders is het nog het ergst. Kinderen zijn hun vertrouwde omgeving opeens kwijt.'

Zwols kinderdagverblijf moedwillig beschadigd

Een kinderdagverblijf in Zwolle van kinderopvangorganisatie Partou is voor tonnen beschadigd. De locatiemanager en pedagogisch medewerkers kregen de schrik van hun leven toen ze hoorden dat er niet alleen was ingebroken op hun locatie, maar dat er ook flinke schade was toegebracht. Het duurt weken, misschien wel maanden voor de opvang op die locatie weer open kan.
Integrale kindcentra en brede scholen
Van flexibele kinderopvang in blokken van drie uren tot een focus op talenten van kinderen. Tips van kinderopvangnemers voor kinderopvangondernemers.

Tips om te groeien in tijden van krimp

Ondanks magere jaren zijn er organisaties die het lukt te (blijven) groeien. Is er iets te leren van hun aanpak? We zetten een aantal tips van drie groeiers in de kinderopvang op een rij.
Toezicht kinderopvang
Er is kritiek op het functioneren van het risicomodel voor de kinderopvang. 'De ondernemer kent wel zijn inspectierapport

Discussie over risicoprofiel kinderopvang

Hoe groot het risico op uw locatie is op overtredingen, en of u dus een rood of groen risicoprofiel hebt, is voor u als ondernemer onbekend. Het overtredingsrisico is blijkbaar wel relevante informatie voor de GGD GHOR Nederland en de gemeente, maar niet voor kinderopvangeigenaren, -directeuren en -ondernemers. Het is wel mogelijk om toezichthouders en gemeenten naar uw risicoprofiel te vragen.
Gezonde Kinderopvang
'Toen we bij de uitreiking van het fairtrade-predicaat van een basisschool waren

Trias eerste fairtrade kinderopvang

Voor het eerst mag een kinderopvangorganisatie zichzelf een Fairtrade Kinderopvang noemen. Het gaat om Trias uit Sassenheim. Zij hadden al een duurzaamheidscertificaat van de Groene Giraf in huis.
Toezicht kinderopvang
Welke kleur uw locatie of gastouderopvang heeft

Wat is uw risicoprofiel?

Van alle kinderdagverblijven, bso's, peuterspeelzalen en gastouderbureaus is een risicoprofiel bekend bij de toezichthouder kinderopvang. Welke kleur uw locatie heeft (rood, oranje, geel of groen) is afhankelijk van of er zorgen zijn over uw locatie. GGD GHOR Nederland heeft alle versies van het model risicoprofiel voor de kinderopvang gepubliceerd.