Home Tags Directe financiering

Directe financiering

Directe financiering

10 Vragen over de directe financiering

De kinderopvangbranche staat met de harmonisatie en kwaliteitswijzigingen voor grote veranderingen. Maar ook voor ouders breken er nieuwe tijden aan. Vanaf 2020 krijgen zij te maken met een nieuw systeem voor kinderopvangtoeslag: de directe financiering. Wat gaat er veranderen?
Ouders
1Niet-digitale-ouders.jpg

Hulp bij aanvraag toeslag voor niet-digitale ouders

BOinK, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, wil dat kinderopvangorganisaties de bevoegdheid krijgen om de aanvraag van kinderopvangtoeslag voor ouders af te handelen als dit nodig is.
Directe financiering

Een eind aan bijbetalen en terugbetalen

Er deugde niets aan ministers Asschers voorstel voor directe financiering van de kinderopvang. Die indruk werd althans in de media gewekt. Een half jaar later sluiten de rijen zich en is er een akkoord. De onderhandelende partijen zijn hoopvol. Alleen de details moeten nog ingevuld worden.
Ouders
1Uitstel-harmonisatie.jpg

Directe financiering kan harmonisatie vertragen

Er is een kleine mogelijkheid dat de harmonisatiewet toch wordt uitgesteld als het wetsvoorstel over de directe financiering van kinderopvangtoeslag voor 1 september 2017 wordt aangenomen.
1-Testouders.jpg

Testouders gezocht

Stichting Voor Werkende Ouders zoekt ouders die (gastouder)opvang afnemen die het nieuwe systeem voor de Directe Financiering willen testen.
Kwaliteit Opvang
1Financiering-gastouderopvang.jpg

Directe financiering voor gastouderopvang verhaal apart

De directe financiering van de kinderopvang brengt voor gastouders en gastouderbureaus specifieke vraagstukken met zich mee. Het is niet eenvoudig om daar antwoorden op te vinden, blijkt uit het akkoord.
Financiën en bedrijfsvoering
Debiteurenrisico.jpg

Akkoord directe financiering getekend

Er is een oplossing bedacht voor betalingsachterstanden in het systeem van directe financiering.
Wet- en regelgeving
1 Kritiek Raad van State.jpg

Raad van State wil betere onderbouwing wetsvoorstellen

De Raad van State uit kritiek op de wetsvoorstellen die minister Asscher heeft ingediend.
Orde van de Kinderopvang.jpg

Blog De Orde – Gewoon, omdat ik het zeg!

Minister Asscher wil het concept-wetsvoorstel voor een nieuwe financiering zo snel mogelijk afronden. Gewoon omdat hij dat wil!
Ouders
1 Knelpunten financiering opgelost.jpg

‘Veel knelpunten directe financiering opgelost’

Vier partijen brengen Kamerleden op de hoogte van de stappen die zijn gezet in de directe financiering van kinderopvang.