Home Tags Directe financiering

Directe financiering

Kwaliteit Gastouderopvang
1Financiering-gastouderopvang.jpg

Directe financiering voor gastouderopvang verhaal apart

De directe financiering van de kinderopvang brengt voor gastouders en gastouderbureaus specifieke vraagstukken met zich mee. Het is niet eenvoudig om daar antwoorden op te vinden, blijkt uit het akkoord.
Financiën en bedrijfsvoering
Debiteurenrisico.jpg

Akkoord directe financiering getekend

Er is een oplossing bedacht voor betalingsachterstanden in het systeem van directe financiering.
Wet- en regelgeving
1 Kritiek Raad van State.jpg

Raad van State wil betere onderbouwing wetsvoorstellen

De Raad van State uit kritiek op de wetsvoorstellen die minister Asscher heeft ingediend.
Orde van de Kinderopvang.jpg

Blog De Orde – Gewoon, omdat ik het zeg!

Minister Asscher wil het concept-wetsvoorstel voor een nieuwe financiering zo snel mogelijk afronden. Gewoon omdat hij dat wil!
Ouders
1 Knelpunten financiering opgelost.jpg

‘Veel knelpunten directe financiering opgelost’

Vier partijen brengen Kamerleden op de hoogte van de stappen die zijn gezet in de directe financiering van kinderopvang.
Ouders
1 Nieuwe financiering gaat door.jpg

Directe financiering kinderopvangtoeslag komt er

Een uitgebreide heroriëntatie leidt tot de conclusie dat het originele plan voor directe financiering het beste is.
Directe financiering

Pas op de plaats

De plannen van Lodewijk Asscher voor een nieuwe financiering oogsten brede kritiek in de kinderopvangsector. Vooral de ingewikkelde driehoeksrelatie tussen klant, uitvoeringsorganisatie en ondernemer zal voor problemen zorgen, is de verwachting. Het ministerie trapt op de rem.