Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

De verschillen tussen cao Welzijn en cao Kinderopvang

Als er bij een harmonisatietraject voor wordt gekozen om het peuterspeelzaalwerk om te bouwen naar kinderopvang, dan heeft dat ook consequenties voor de cao van werknemers. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben de cao-partijen in de kinderopvang een handreiking opgesteld.
Cao-overgang.jpg
Eventuele wijzigingen n.a.v. de cao-overgang mogen pas drie maanden nadat de werknemer hierover is geïnformeerd ingaan. - Foto: iStock

De cao Kinderopvang en de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (cao W&MD) verschillen op een aantal belangrijke punten van elkaar. De eindejaarsuitkering bestaat in de cao Kinderopvang niet meer, in de cao W&MD wel. De salarisschalen verschillen enigszins van elkaar en er zijn verschillen in bijvoorbeeld het vitaliteitsbudget en het loopbaanbudget. Op alle fronten lijkt de cao W&MD voor werknemers iets gunstiger dan de cao Kinderopvang.

Salaris

Werknemers die nu nog werken onder de cao W&MD moeten aanspraak houden op het bruto salaris, vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering zoals die was op het moment van de overgang naar kinderopvang. Zij mogen er, kortom, niet op achteruit gaan. In de handreiking is ook opgenomen dat werknemers die van cao wisselen een compensatietoeslag van 8,2 procent krijgen, berekend over het oorspronkelijke salaris. Als het salaris vanwege cao-wijzigingen in de kinderopvang stijgt, bouwt deze persoonlijke toeslag af.

Gesprek werkgever en werknemer

Werkgevers die met de handreiking gaan werken, moeten dit melden bij de betrokken bonden in de regio. Zodra er met de handreiking wordt gewerkt, vallen de betrokken medewerkers onder de cao Kinderopvang. Als er in de tussentijd iets wijzigt in één of beide cao’s, dan gaan de cao-partijen met elkaar om tafel hoe de handreiking hierop aangepast moet worden. Als er voor een werknemer iets wijzigt, bijvoorbeeld op het gebied van werktijden of werklocatie, dan moeten deze wijzigingen altijd met de werknemer besproken worden. Pas drie maanden na dit gesprek mogen de wijzidingen worden doorgevoerd, tenzij een werkgever en werknemer hier in hun gesprek andere afspraken over hebben gemaakt.

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk. de cao-kwestie is daar één vak, bleek uit een informatiebijeenkomst voor betrokken professionals bij de harmonisatie. Lees meer

Afspraken verlof

Voldoen werknemers door de cao-verandering niet meer aan de kwalificatienormen van de functie van pedagogisch medewerker, dan mogen zij op kosten van de werkgever een kwalificatietraject volgen. Afspraken over opname van ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof of langdurend zorgverlof die onder de oude cao zijn gemaakt, worden meegenomen naar een nieuwe cao en de voorwaarden blijven gelijk. Als er een nieuwe aanvraag tot bijzonder verlof wordt gedaan, dan valt dit wel onder de cao Kinderopvang.

Vakantiegeld

In de handreiking zijn de verschillen tussen de cao Kinderopvang en cao W&MD op een rij gezet. Sommige onderdelen, zoals vakantiegeld, zijn precies gelijk. Maar er zijn ook verschillen. Bij de berekening wordt uitgegaan van vaste waarden per onderdeel die werkgevers kunnen hanteren bij een cao-wijziging.

Download de handreiking Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen-Kinderopvang hier

2 REACTIES

  1. Iedereen heeft het maar over het verschil van CAO Welzijn en Kinderopvang, hoeveel de ouders meer terug kunnen ontvangen. Peuterspeelzalen vallen nu onder CAO Kinderopvang, we hadden CAO Welzijn. Maar het verschil van wat de werknemers betreft wordt nooit over gesproken. Die zijn er op achteruit gegaan! We krijgen de vakanties niet meer doorbetaald, maar mogen nog wel overal op komen draven, voorbereidingen treffen, statistieken invullen, vergaderingen meedraaien, contacten met scholen onderhouden enz. Dus wél de extra uren draaien, maar hiervoor geen compensatie aandragen. Hoe kan dit?

  2. Lees alle reacties
  3. Het artikel zou de idee op kunnen roepen dat omzetting van een peuterspeelzaal die valt onder de CAO Welzijn en MD naar kinderdagopvang automatisch zou leiden tot verplichte toepassing van de CAO Kinderopvang.
    Als de activiteit hetzelfde blijft is dat volgens een advies van een erkend CAO-expert niet verplicht. In elk geval niet als de peuterspeelzaalorganisatie zelfstandig blijft voortbestaan en niet opgaat in een organisatie die al onder de CAO Kinderopvang valt.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.