Home 2007

Laatste blogs

Jolanda Rikers – Plezier in uitvoering

Voor 1 april moeten wij conform de subsidieverordening de begroting van het daarop volgend jaar indienen. Zo ook dit jaar. Ik vind dat altijd een moeilijke exercitie, omdat het ene jaar nog maar ne...
Pedagogiek

Monika Katinger … en veel plezier op de basisschool!

Een week geleden was het voor me één en al plakken, knippen, foto's uitzoeken, een leuk cadeautje kopen...vandaag ligt alles veilig opgeborgen in de kast. Roze crêpe papier en een lange witte strik...

Jolanda Rikers – Samenwerking met ziekenhuis

Op zaterdag 2 juni vindt in Kerkrade het kindercircus plaats. Wij organiseren dit circus samen met een evenementenbureau ter gelegenheid van ons twintig-jarig bestaand. Onze leidsters worden vooraf...

Jolanda Rikers – Voortvarende samenwerking

In tegenstelling tot andere regio's heeft de belangrijkste onderwijsstichting voor Zuid-Oost-Limburg, Movare, alle kindpartners (peuterspeelzalen, kinderopvang, BSO) uitgenodigd om met hun mee te w...
Pedagogiek

Monika Katinger – Voorjaarswandeling met oma’s

Op verschillende manieren kunnen we profiteren van het feit dat ons kinderdagverblijf in de tuin van het verzorgingshuis is gesitueerd: met Sint Maarten gaan we met lampionnen liedjes zingen voor o...
VVE en taalachterstanden

Jolanda Rikers – Sluitende begroting peuterspeelzalen

Deze week zijn de productbegrotingen 2008-2010 door ons bestuur vastgesteld. Voor 1 april moet de productbegroting peuterspeelzalen binnen zijn bij de gemeente Kerkrade. Het is geen sinecure om in...
Pedagogiek

Monika Katinger – Voorjaarsdipje

Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel...voorjaarszon, snotterende kleine en grote mensen, een kakofonie van hoesten en niezen...Ik ontkom er meestal ook niet aan. Het ergste vind ik als het...

Jolanda Rikers – Subsidie tegen ontgroening

Kinder Opvang Kerkrade opereert in een regio waar de ontgroening en vergrijzing het grootst zijn. De werkeloosheid is hoog (15%!) en het opleidingniveau laag. Allemaal factoren die het product kind...
Permanente educatie en opleidingen

Monika Katinger – Dansen en gymmen

Roepen wie dansen en gymmen wil doen we niet meer: ze willen allemaal, natuurlijk. Er is nu een vast groepje dat gaat bewegen en een vast groepje dat naar oma's en opa's gaat. Na een tijdje roulere...
Pedagogiek

Monika Katinger – Beschuit met muisjes

Vanmorgen moest ik eerst naar mijn huisarts. Als ik binnenkom heerst er een gezellige drukte. Mijn collega die een vroege dienst moest draaien is ziek geworden, daarom is de collega van een andere...