Home 2020

Laatste artikelen

Financiën en bedrijfsvoering

Kennisgroep voor startende kinderopvangondernemers

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang start begin 2021 met de kennisgroepen voor kleinschalige ondernemers, waaronder een aparte kennisgroep voor startende kinderopvangondernemers. Aanmelden kan nog.
Wet- en regelgeving
kinderopvangtoeslag

Kinderopvang levert belangrijke bijdrage aan verbetertraject kinderopvangtoeslag

Het ministerie van SZW en de Belastingdienst zijn bezig met een programma om de dienstverlening rondom de kinderopvangtoeslag te verbeteren en het aantal hoge terugvorderingen terug te dringen. De maatregelen worden volgend jaar volledig uitgevoerd. Met het aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst over de afgenomen uren levert de kinderopvangsector een essentiële bijdrage.
IKC

Ontdek je talent in de wijk

Nieuwe Veste organiseert samen met Breda Actief en diverse andere partners uit Breda het project ‘Ontdek je Talent’ in de wijk. Hierin worden kinderen tussen 4-12 jaar uitgedaagd hun talent te ontdekken.
Coronavirus

Hoe kun je extra uren noodopvang het beste aanbieden?

Ouders met een cruciaal beroep kunnen tijdens de lockdown extra uren noodopvang vragen aan de kinderopvangorganisatie. Hoe kun je daar optimaal mee omgaan?

Groningse kinderopvang haalt 153 gevulde kratten op voor voedselbank

Bijna dertig locaties van kinderopvang SKSG hebben deze maand voor 7.650 euro aan houdbare en verse voedingsproducten en verzorgingsartikelen opgehaald voor de Voedselbank Stad Groningen.
Kindermishandeling

Aantal meldingen van geweld bij kinderdagverblijven neemt toe

Het aantal meldingen van seksueel en ander geweld bij kinderdagverblijven neemt toe. Dit in tegenstelling tot de gastouderopvang, die een afname te zien geeft, en de bso, waar het aantal meldingen ongeveer constant blijft. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie voor het Onderwijs.
Wet- en regelgeving

‘Kabinet hoeft niet af te treden vanwege toeslagaffaire’

Het kabinet keert snel 30.000 euro uit aan alle gedupeerde ouders in de toeslagaffaire. Voor veel ouders is dit voorlopig voldoende, al plaatsen ze kanttekeningen. Intussen vindt een meerderheid van de Nederlanders dat het kabinet ondanks het geschonden vertrouwen kan aanblijven.
IKC

It takes a village: hoop en perspectief

(Brede) scholen, IKC of kindcentra functioneren vaak als maatschappelijk hart in een wijk of dorp. Keer op keer blijkt dat een sterke ‘village’ een positieve invloed op kinderen heeft. Job van Velsen had recent een aantal inspirerende en hoopvolle ‘ontmoetingen’. Alle drie de ontmoetingen hadden op de één of andere manier betrekking op dat oude gezegde ‘It takes a village to raise a child’.
IKC

ChristenUnie: bijna gratis kinderopvang en een belastingstelsel zonder toeslagen

Ook de ChristenUnie streeft op termijn naar een stelselherziening voor de kinderopvang en integrale samenwerking met het primair onderwijs. Maar eerst maar eens de kinderopvang zo goedkoop maken dat de drempels voor gebruik wegvallen én er geen kinderopvangtoeslagaffaire meer kan ontstaan. In de serie gesprekken met Kamerleden laten we Pieter Grinwis aan het woord.
Toezicht kinderopvang

Toezicht en handhaving: kinderopvang kan tekortkomingen vaker zelf herstellen

Het algemene beeld van toezicht en handhaving in de kinderopvang in 2019 is positief. Dat leidt staatssecretaris Van 't Wout af uit het Landelijk rapport toezicht en handhaving kinderopvang. Volgens hem is dit mede te danken aan de werkwijze herstelaanbod, die kinderopvangorganisaties de ruimte geeft om tekortkomingen nog voor het afsluiten van de inspectie te herstellen.