Home 2020

Laatste artikelen

Pedagogiek

Webinar voor pedagogisch professionals én ouders

Beroepsvereniging PPINK en ouderbelangenvereniging BOinK houden op 9 september 2020 het gratis webinar 'Zien twee ogen meer dan één?' voor professionals in de kinderopvang en ouders. Prof. dr. Ruben Fukkink vertelt over de verschillen en overeenkomsten wanneer beide groepen naar het kind kijken.
Pedagogiek

‘Leer kinderen woorden geven aan hun binnenwereld’

Als opvoeders willen we leuke, sociale, zelfstandige kinderen, maar hoe slagen kinderen erin om met tegenstrijdige emoties en verwachtingen om te gaan? Ontwikkelingspsycholoog Elly Singer: ‘Help kinderen om te ontdekken wat hen emotioneert en help hen woorden geven aan deze emoties.’
IKC

Afscheidsrede Jeannette Doornenbal

Jeannette Doornenbal, lector Jeugd, Educatie en Samenleving aan de Hanzehogeschool te Groningen, is met pensioen. Zij speelde een onschatbare rol in de ontwikkeling van brede scholen en IKC’s. Door het coronavirus kon ze haar afscheidsrede niet uitspreken maar ze stuurde deze toe aan haar collega’s en relaties. Een bewerkte versie.
IKC

14 jaar ploegen en bouwen

Vanwege corona verloopt het afscheid van Jeanette Doornenbal in stilte. Haar relaties hebben een afscheidsmail gekregen. Maar Job van Velsen vindt dat zij nog wel even in het zonnetje gezet mag worden vanwege haar onschatbare bijdragen aan de ontwikkeling van brede scholen en IKC’s. Zijn persoonlijke terugblik en een deel van haar afscheidsmail.

IKC

Blog Adrie Groot – Stop er nu eens mee!

“School vond ik maar niks. Ik kon niet leren.” Met die woorden raakte Johan mij. Ik was aan het klussen in het huis van mijn zoon en zijn vriendin. Johan werkte als 18-jarige samen met de aannemer aan de ‘zware’ klussen. Hij kon al veel zelfstandig en met professionele apparatuur uitvoeren. “Je kan prima leren”, antwoordde ik. “School had alleen niet in de gaten gehad dat jij niet gemakkelijk leert uit boeken maar vooral door zelf doen.”
IKC

Bouwen aan verbinding

Kindcentrum Christoffel in Tilburg ontstond bijna twee jaar geleden in de nieuwbouw waarin basisschool en kinderopvang letterlijk met elkaar in verbinding werden gebracht. Monique Bolder is er directeur kinderopvang. De grootste uitdaging: gezamenlijk een IKC bouwen met mensen die al lang werken binnen hun school of kinderopvanglocatie. ‘Er waren 80 meningen.’
IKC

IKC: Maak je samenwerking concreet

Samenwerken in een IKC, hoe doe je dat? 1+1=3 is een veelgehoorde slogan maar blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. Samenwerken is soms één stap vooruit en twee stappen terug. Maar het is wel de basis voor succes van ieder kindcentrum. Dit is de eerste van een reeks artikelen waarin adviseur Job van Velsen praktische en oplossingsgerichte ervaringen uit de dagelijkse praktijk van kindcentra deelt.
Wet IKK

Is niet voldoen aan de 3F-taaleis reden voor ontslag?

Vanwege het coronavirus, en de impact die dit heeft op onderzoeken naar en eisen voor de kinderopvang, wordt de invoering van de taaleis uitgesteld naar 2025. Waar moet je straks precies aan voldoen? En wat is het gevolg als een medewerker daar op 1 januari 2025 niet aan voldoet? De infosheet van de BMK geeft antwoord.
Ontwikkeling van kinderen

Blog Chantal Overgaauw – Hoe overleeft je moestuin de zomer?

Jullie hebben op de kinderopvanglocatie een moestuin of wat potten en bakken. En juist in die drukke zomermaanden wanneer de plantjes dorst hebben, het onkruid welig tiert en je kunt oogsten, hebben jullie weinig tijd. Hoe maak je je moestuin zomerbestendig?
Zorgenkinderen

Leer signalen van armoede herkennen bij kinderen

Augeo heeft voor kinderopvangprofessionals een gratis online leerbericht ontwikkeld over kinderen die opgroeien in armoede. In het leerbericht worden vragen beantwoord als: ‘Hoe kun je signalen van armoede opvangen?’ en: ‘Wat kan ik doen voor kinderen die in armoede opgroeien?’.