Home 2018

Laatste artikelen

Pedagogiek

Zomernummer Kinderopvang staat online

Selma is een rustig kind. Zo rustig dat je haar soms bijna vergeet. Ze zit ’t liefst aan tafel te puzzelen en buiten rijdt ze rondjes op de fiets. Ze heeft nauwelijks contact met de andere kinderen...

Wet IKK

Serie IKK in de praktijk – Doorwerken in de zomer

Een zomervakantie zit er voor mij dit jaar niet in’, vertelt Ramona Overmars. Dat heeft niet alleen te maken met IKK, maar ook met de opening van haar tweede locatie in Almelo waar vanaf 1 septembe...

Wet Harmonisatie

Harmonisatie leidt in de meeste gevallen niet tot vraaguitval

Dat de zeven gemeenten de harmonisatie later invoeren, komt door uiteenlopende redenen. Het komt bijvoorbeeld door een nog onzekere financiering van het onderwijsachterstandenbeleid of omdat een ge...

Permanente educatie en opleidingen

Bestuur van BKK gaat op zoek naar een nieuwe directeur

De nieuwe directeur krijgt als opgave om de lopende programmaperiode (2018 - 2019) succesvol uit te voeren en om met het bestuur en de sector vorm te geven aan de toekomstige activiteiten op het ge...

Kindermishandeling

Gastouderbureaus aan zet bij nieuwe meldcode kindermishandeling

Het toezicht in de gastouderopvang staat met regelmaat ter discussie. De gastouder is een zelfstandig ondernemer, die (vaak) alleen verantwoordelijkheid draagt voor de opvang van de kinderen. Het g...

Toezicht kinderopvang

Er blijkt meer mis bij Utrechts kinderdagverblijf

Dit is te lezen in een artikel in het Algemeen Dagblad. Het kinderdagverblijf kwam een kleine twee maanden geleden negatief in het nieuws nadat een medewerker anoniem melding had gedaan van een uit...

Kindermishandeling

Vertrouwensinspecteur krijgt meer meldingen vanuit kinderopvang

De vertrouwensinspecteur is in het leven geroepen na het onderzoeken van de Amsterdamse zedenzaak en na aanbevelingen van de commissie Gunning. Het idee was dat kinderopvangprofessionals, ouders en...

Kwaliteit Gastouderopvang

Van Ark: Te vroeg voor aanscherping regels gastouderopvang

Dit schrijft Van Ark in een brief waarin ze ingaat op de evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning. PricewaterhouseCoopers (PwC), die anderhalf jaar geleden evalueerde wat de kinderop...

Personenregister

Sector heeft werk gemaakt van open aanspreekcultuur’

De kinderopvang moest veiliger en van een betere kwaliteit, concludeerde de commissie Gunning die was ingesteld kort na de Amsterdamse zedenzaak. Eind 2016 verscheen een rapport van Pricewaterhouse...

Gezonde kinderopvang

SWKGroep blijft partner waterpolodames

De SWKGroep heeft 2018 omgedoopt tot het ‘Jaar van het Water’. Daarin ging het onder andere de samenwerking aan met Team Brunel, een zeilteam dat meedeed aan de grote zeilwedstrijd Volvo Ocean Race...