Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wat kan de kinderopvang bijdragen aan een leven lang leren?

Welke ontwikkelingen spelen op het gebied van een leven lang leren en ontwikkelen? Wat zijn voor kinderopvang de belangrijkste ontwikkelingen? En wat betekenen deze voor de sector? Deze vragen stonden centraal in een verkenning van onderzoeksbureau Sardes.
aantal-kinderopvangmedewerkers-neemt-toe-met-76-procent
bernardbodo / stock.adobe.com

In de verkenning Werk aan de winkel. Opgaven voor een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang wordt naar antwoorden gezocht op deze vragen.

Op sectoraal niveau kan bijvoorbeeld de infrastructuur voor opleiding en scholing worden verstevigd met het bevorderen van combinatie-opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Dit met als doel dat personeel breed inzetbaar is en mobiliteit en intersectoraal werken in de kinderopvang (bijvoorbeeld medewerker bso en sportinstructeur of onderwijsassistent) beter van de grond komt.

Motiveren en belonen

Bestuurders van kinderopvangorganisaties kunnen een grotere rol spelen bij het scheppen van randvoorwaarden voor een leven lang leren & ontwikkelen. Een voorbeeld is het regelen van een persoonlijk ontwikkelbudget en het realiseren van niet-groepsgebonden uren voor leren & ontwikkelen onder werktijd. Maar ze kunnen ook medewerkers motiveren, verleiden en belonen voor duurzaam leren & ontwikkelen.

Ook kan het personeel in de kinderopvang zelf meer regie pakken voor een leven lang leren & ontwikkelen. Dit draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid. Denk aan het beter articuleren van de eigen ontwikkelbehoeften en het deelnemen aan informele collegiale netwerken, zoals intervisie, collegiale visitatie en maatjesleren.

Sterke en zwakke punten

Met behulp van een SWOT-analyse is nagegaan wat de sterke en zwakke punten zijn voor het stimuleren van een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang. Gelijkertijd is beoordeeld welke kansen en bedreigingen er bestaan.

Een sterk punt is dat het informeel leren & ontwikkelen in de alledaagse uitvoeringspraktijk laagdrempelig is voor pedagogisch medewerkers. Het sluit goed aan bij de voorkeur voor praktisch leren in de eigen beroepspraktijk (‘leren vanuit ervaringen’).

Een zwak punt is bijvoorbeeld dat een leven lang leren & ontwikkelen doorgaans resulteert in hogere kosten voor werkgevers. Concurrentie op prijs drukt daarbij misschien de mogelijkheden voor opleiding en scholing voor werknemers.

Vier scenario’s

In de verkenning worden vier toekomstgerichte scenario’s geschetst die richting kunnen geven aan de nadere inhoudelijke vormgeving van een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang.

Scenario 1 gaat ervan uit dat de kinderopvangsector de landelijke lijn volgt, waarbij alle kinderopvangorganisaties min of meer voor zichzelf verantwoordelijk zijn voor het leren & ontwikkelen van hun personeel. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de overheidsinitiatieven zoals de SLIM regeling voor het mkb en het STAP-budget.

Scenario 2 betreft het in- en oprichten van een O&O-fonds voor de kinderopvang, van waaruit levenslang leren & ontwikkelen wordt gestimuleerd. Diverse sectoren hebben al zo’n fonds waarbinnen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan worden bevorderd. Het O&O-fonds kan worden ondergebracht bij het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang.

Scenario 3 oriënteert zich op het organiseren van regionale oefen- en werkplaatsen waarin nieuwe praktijken van een leven lang leren & ontwikkelen worden ontworpen, uitgevoerd en onderzocht. In het onderwijs bestaan al dergelijke regionale partnerschappen waarin wetenschap, opleiding en praktijk bij elkaar komen en systematisch werken aan ontwikkeling, innovatie en professionalisering.

Scenario 4 gaat uit van het uitbreiden van de doel- en taakstelling van het huidige Expertisecentrum Kinderopvang. Met extra budget van het Rijk kan de kennisinfrastructuur voor een leven lang leren & ontwikkelen worden verstevigd.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.