Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Vijf vragen aan de ABVAKABO FNV

1) Wat moet ik doen als de organisatie waar ik stage loop, weigert om de vergoeding te betalen omdat er geen geld voor is?

In de CAO Kinderopvang is opgenomen dat een leerling die een stage volgt in het kader van een BOL-opleiding, recht heeft op een stagevergoeding van € 100 bruto per maand (en vanaf 1 januari 2008 € 150,- bruto per maand). Als jouw organisatie niet betaalt, terwijl dat wel zou moeten, kun je aan de ABVAKABO FNV vragen om de vergoeding te vorderen. Daarvoor moet je wel lid zijn. Weet je dat een lidmaatschap voor studenten maar € 4,- per maand is. Meer informatie over de betaling van stagevergoeding vind je bijgaande notitie.

2) Wanneer heb ik recht op een jaarlijkse verhoging van het salaris?
In de CAO Kinderopvang staat dit in artikel 11.5 en 11.14 jaarlijkse verhoging vindt in principe ieder jaar plaats totdat u het maximum van de schaal heeft bereikt. De periodiekdatum is 1 januari, of de eerste van de kalendermaand waarin u indiensttrad, waarin u achttien jaar werd of waarin u werd bevorderd naar een hogere functie. Welke datum is gekozen, moet in de individuele arbeidsovereenkomst staan. Is hierin niets afgesproken, dan geldt automatisch 1 januari als periodiekdatum.
Let op: de werkgever kan besluiten de periodieke verhoging niet toe te kennen als er in uw instelling een systeem van personeelsbeoordeling bestaat en u uw functie onvoldoende vervult. Neemt uw werkgever een dergelijk besluit, dan adviseren wij u om contact met ABVAKABO FNV op te nemen.
Daarnaast kan de werkgever maximaal drie extra periodieken toekennen als u uw functie zeer goed of uitstekend vervult. Hierdoor kan het maximum van de schaal met ten hoogste twee periodieken worden overschreden.

In de CAO BKN is dit geregeld in Hoofdstuk 5, Beloning. In lid 1, sub g, staat dat de werknemer waarvan de werkgever een in overleg met OR/PVT overeengekomen beoordelingssysteem heeft, jaarlijks een individuele salarisaanpassing ontvangt afhankelijk van de mate van functioneren en conform de systematiek. Bij ontbreken van een dergelijk systeem ontvangt de werknemer jaarlijks een periodieke salarisverhoging tot het maximum van zijn schaal, tenzij hij aantoonbaar onvoldoende functioneert. In dat geval ontvangt hij in het betreffende jaar geen periodieke salarisverhoging.

Ook de CAO BKN kent de mogelijkheid van het toekennen van meerdere periodieken bij goed functioneren.

3) Op welk salaris heb ik als BBL leerling recht?
De inschaling van BBL leerlingen is geregeld in artikel 8.6 van de CAO kinderopvang en in hoofdstuk 3 artikel 4 van de CAO BKN. Inhoudelijk zijn ze gelijk.
Het salaris is afhankelijk van een aantal zaken. Allereerst bepaald het leerjaar waar je inzit het salaris. Dus als eerstejaars leerling van een normale drie jarige SPW opleiding krijg je salarisnummer 7 van de CAO. Een tweedejaars leerling zit in salarisschaal 8 en een derdejaars in salarisschaal 9.
Mocht je echter een afwijkende opleidingsduur hebben omdat je (bijvoorbeeld via een EVC procedure) een verkorte opleiding doet, dan kun je aan de onderwijsinstelling vragen in welke leerfase je zit. De leerfases 1, 2 of 3 komen wat de inschaling betreft overeen met de leerjaren. Pas dus op dat als je niet een jaar lang in schaal 7 wordt uitbetaald als je een verkorte 1,5 jaar durende SPW opleiding doet.

Voor HBO studenten is de regeling anders. Er bestaat wel een regeling in de CAO Kinderopvang (artikel 8.7), maar in de CAO BKN niet. Het salaris dat je krijgt volgens de CAO kinderopvang is afhankelijk van de functie waarvoor je wordt opgeleid. Het is belangrijk dat je daarover goed doorpraat als je in dienst komt bij het opstellen van je arbeidscontract.

4) Hoe moet ik een EVC procedure starten?

EVC staat voor Erkennen van verworven Competenties en is een procedure waarmee je al je werk-, leer- en levenservaring kunt omzetten in (het liefst) een landelijk erkende opleiding. Je kunt je ervaring dus verzilveren. Het belangrijkste is om bij de start goed informatie te vergaren over wat een onderwijsorganisatie zelf verstaat onder een EVC procedure. Er zijn grote verschillen in de prijs en kwaliteit van EVC procedures die inmiddels overal aangeboden worden. ABVAKABO FNV stelt dat EVC procedures die niet leiden tot officiële erkenning het eigenlijk niet verdienen om EVC te heten. Ook moet je je beseffen dat het volgen van een EVC procedure niet hetzelfde is als het volgen van een (verkorte) opleiding, sommige scholen stellen dat dit zo is, maar dat klopt niet. Als het goed is ben je vrij om te besluiten of je een verkorte opleiding te volgen nadat je een EVC procedure hebt gevolgd. Dat moet volgens ons geen verplichting te zijn.
Ons advies is om niet automatisch in zee te gaan met de opleiding die je kent. Maar hoe weet je nu waar je op moet letten? Ons advies is om naar ons arbeidsmarkt- en scholingsfonds FCB te gaan. Zij kunnen je helpen om je snel je weg vinden in een EVC aanpak die past bij jouw situatie. Ook kunnen zij meer vertellen over kosten en mogelijke subsidies voor EVC procedures. Ook je werkgever kan bij FCB aankloppen voor info, hulp en advies.
Voor BBL leerlingen die voorafgaand aan het instromen in de opleiding een EVC procedure hebben doorlopen is er in de CAO kinderopvang geregeld dat zij de kosten terug kunnen krijgen van de werkgever.

5) Als OR/PVT kunnen wij niet uit de voeten met een voorstel dat de bestuurder ons ter instemming heeft voor gelegd, waar kunnen wij terecht?

ABVAKABO FNV heeft voor leden van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen een telefonische vraagbak opgericht: de OR-Wijzer
Bij de medewerkers van de OR-Wijzer kun je advies krijgen over instemmings- en advieskwesties, reorganisaties en strategisch opereren. Ook kun je terecht met vragen over de uitleg en uitwerking van cao artikelen of vragen om steun van de bond bij de nadere invulling van een sociaal plan. Verder kun je advies krijgen rondom de oprichting van medezeggenschapsorganen, het opstellen van een reglement en het organiseren van verkiezen.

Je kunt de OR-Wijzer elke werkdag bereiken van 13 tot 17 uur op
(0900) 67 94 593 (10 ct/min.).

Meer weten over medezeggenschap? Kijk eens op onze website onder www.abvakabofnv.nl/medezeggenschap

Meer vragen en antwoorden?
Op de website van de Abvakabo FNV vind je nog meer vragen en antwoorden over de kinderopvang.

Marike Vroom werkt al 27 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, daarna jarenlang als hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. Sinds 2023 heeft Sophie van Hogendorp het hoofdredacteurschap overgenomen. Marike blijft betrokken als eindredacteur van Management Kinderopvang. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.