Home Tags Wennen

wennen

Pedagogiek

Stille Jacky

Jacky kwam vorige maand voor het eerst wennen bij ons op de groep. Jacky is veertien maanden en wij hielden er al rekening mee dat het heftig zou worden voor haar. Kinderen die op deze leeftijd komen wennen, hebben het vaak zwaarder. Na een overdracht en een knuffel gaf mama Jacky over. Ze gaf geen kik.
Pedagogiek
Wentips-kleuters-Adobestock.jpg

Help 4-jarigen wennen op de bso

Hoe zorg je voor een fijne start op de bso? Wij speurden het wenbeleid van bso’s na voor handige wentips voor kleuters.

Opzeggen na wendag

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.
Ontwikkeling van kinderen

Een soepele overgang naar de basisschool

Voor een peuter is de overstap van de kinderopvang of peuterspeelzaal naar de basisschool een reuzensprong. Om bijtijds te beginnen met ‘wennen’ laten sommige kindercentra driejarigen af en toe meedraaien in groep 1. Enkele initiatieven uit de praktijk om de overgang voor peuters te versoepelen.
Pedagogiek
kid-playing-1556609-639x327.jpg

5 tips voor een goede overdracht naar school

Hoe geef je kinderen de perfecte start op de basisschool? Tips voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders.
Pedagogiek
In de regel strekt een wenperiode zich uit over enkele dagen of langer en wordt de wentijd per dag steeds wat langer opgebouwd. Naarmate de wentijd toeneemt

Langer wennen? Dan telt een kind voor twee

Wanneer telt een wenkind op de wengroep mee bij de beroepskracht-kindratio en wanneer niet? Volgens de GGD is er alleen bij 'even kort wennen' sprake van een activiteit buiten de groep. In dat geval telt een kind alleen mee op de eigen stamgroep. Maar gaat een kind langer wennen, bijvoorbeeld een dagdeel of een hele dag, dan telt het kind ook mee op de wengroep.
Pedagogiek
De peuters leren taal

Driejarigen wennen alvast aan basisschool

De kinderopvang en basisschool in Almere Haven beginnen een speciale groep om 3-jarigen te laten wennen.
Pedagogiek
Deze uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant kan mogelijk consequenties hebben voor het wennen binnen een locatie waarbij kinderen doorstromen naar een volgende groep.

‘Wenkinderen tellen op twee groepen mee’

Kinderen die binnen hun eigen kinderdagverblijf gaan wennen op een andere groep, worden bij beide groepen meegeteld. De beroepskracht-kindratio moet op beide groepen in orde zijn, anders volgt er een boete. Dit oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. De uitspraak zorgt voor verwarring.
Pedagogiek
Blog Elmer Oosten - Fris en Nieuw

Blog Elmer Oosten – Fris en Nieuw

Er zijn zo van die periodes op de bso, dat er opeens weer meer nieuwe jonge kinderen zijn. Het is een verschuiving die logischerwijs plaatsvindt. Kinderen gaan er vanaf en andere kinderen komen erbij. Maar nu is het net alsof het jongste gespuis zich, tegelijk met de komst van jonge lammetjes en kalfjes, laat zien bij ons.