Home Tags Ruzies & pesten

ruzies & pesten

Ontwikkeling van kinderen
Twee jongens schreeuwen tegen elkaar

Hoe ga je om met ruzie op de bso?

Het is een willekeurige middag op een bso. Op het veldje zin de kinderen een potje trefbal aan het spelen. Stijn wordt geraakt door Said en hij is af. Toch blijft Stijn staan en hij beweert dat de bal hem niet heeft geraakt. De andere kinderen proberen Stijn van het veld af te duwen en opeens ontstaat er een vechtpartij. Als bso-medewerker kun je van zoiets behoorlijk schrikken. Toch kun je zo’n ruzie ook vanuit een positieve kant bekijken.
Pedagogiek
pesten

De Week tegen Pesten komt eraan: zo maak je er een succes van

Van 25 t/m 29 september is het weer de Week tegen Pesten. En dat is helaas nog steeds hard nodig. Niet alleen is er aandacht voor dit thema op scholen, ook op de bso komt pesten helaas regelmatig voor. Wil je actief aan de slag met de Week tegen Pesten? Wij tippen je gratis lesmateriaal én leggen uit hoe je hier een succesvolle week van maakt.
Pedagogiek
schoolkinderen

Een veilig klimaat op de groep: hoe bereik je dat?

Een veilige plek waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. Of je nu op een kinderdagverblijf, peutergroep of bso werkt: alle pedagogisch medewerkers willen dit voor hun kinderen op de groep. Hoe bereik je dat? Wij praten erover met Marthe van Voorst van Beest en Josette Hoex van het Nederlands Jeugdinstituut.
Pedagogiek
kind alleen verdrietig

Hoe voorkom je pesten op de bso óf los je het op? ‘Het is een groepsprobleem’

Vanaf zo’n acht jaar begint het meestal: het pesten tussen kinderen. Niet alleen op school, ook op de buitenschoolse opvang. Sterker nog, júist de bso is een omgeving die gevoelig is voor pestgedrag. Mirelle Valentijn, oprichter van Kenniscentrum Omgaan met Pesten, legt uit hoe je dit gedrag voorkomt, signaleert en oplost.
Pedagogiek
nu-online-het-zomernummer-kinderopvang

Nu online: het zomernummer Kinderopvang

Het zomernummer Kinderopvang ligt deze week op de mat! Met daarin onder meer: kinderen met een lagere verwerkingssnelheid. Wat betekent dat voor hun ontwikkeling en hoe kun je deze kinderen helpen? En: een kwart miljoen Nederlandse volwassenen wordt gepest. Misschien gebeurt het ook in jouw team. Wat doe je dan? Bekijk alle artikelen.

Pesten in je team, wat doe je ertegen?

Een kwart miljoen Nederlandse volwassenen wordt gepest. Misschien gebeurt het ook in jouw team. Het gaat vaak subtiel: een collega is net even anders of gedraagt zich minder sociaal. Voor je het weet gaan collega's over zo iemand roddelen of hem/haar buitensluiten. Herken pestgedrag onder collega's en test bij jezelf of je hieraan meedoet. Hoe onschuldig dat grapje ook lijkt. En wat doe je eraan om een buitenbeentje 'binnen' te krijgen?
Zorgenkinderen
blog-naomi-dessaur-hoe-een-opmerking-mijn-leven-bepaalde

Blog Naomi Dessaur – Hoe één opmerking mijn leven bepaalde

Hoe een achteloze opmerking van een volwassene keihard kan binnenkomen bij een kind, weet ik uit ervaring. Sommige kinderen horen iedere dag dat ze dom, dik of niets waard zijn. Zo wordt er een nieuwe waarheid gecreëerd, waarnaar het kind zich gaat gedragen. Als professional kun je een kind helpen aan een nieuwe, positievere waarheid over zichzelf.

‘Dit is geen grap, dit lijkt op pesten’

Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen 'door je handen' gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het verhaal van Sascha (niet haar echte naam).

Ruzie! Help kinderen om het samen op te lossen

Meestal merk je het pas als het uit de hand begint te lopen: huilen, schreeuwen, weglopen of een kind dat bij jou steun komt zoeken. Je eerste reactie is vaak: hoe los ik dit op? Maar het is de moeite waard om eerst rustig te onderzoeken hoe het conflict is ontstaan. De kinderen kunnen je daarbij helpen en vaak komen ze zelf met oplossingen. Samen nadenken over een conflict verbetert de verhoudingen in je groep. Zo zullen er vanzelf minder brandjes te blussen zijn.
Ontwikkeling van kinderen

Week Tegen Pesten van start: Wees een held, voor elkaar

Deze week is de landelijke Week Tegen Pesten van start gegaan. Tijdens deze week staat het aanpakken van pesten en het creëren van een sociaal veilige omgeving op scholen en in de kinderopvang centraal. Het thema van de week is dit jaar: Wees een held, met elkaar.
Nieuwsbrief Abonneren