Home Tags Ruzies & pesten

ruzies & pesten

Negen anti-pestprogramma's goedgekeurd

Negen anti-pestprogramma’s goedgekeurd

Hoewel nog geen enkel anti-pestprogramma volledig geschikt is om op scholen in te voeren, zijn er negen veelbelovend voor het basisonderwijs. Vanaf het schooljaar 2015/2016 moeten alle scholen, ook middelbare en speciale, verplicht een anti-pestprogramma invoeren. Een commissie van onafhankelijke deskundigen onderzocht 61 programma's en keurde er uiteindelijk negen goed.
Arbeidsvoorwaarden
Zeven tips om #mediawijsheid te bevorderen

Zeven tips om #mediawijsheid te bevorderen

Twitter, Facebook, Whatsapp; Kinderen kennen het allemaal en komen steeds vroeger met social media in aanraking. Ook op de bso hebben kinderen vaak al smartphones. Zeven tips om mediawijsheid bij hen te bevorderen.
Kinderen tijdens de aftrap van de anti-pestcampagne Dolfje Weerwolfje Tegen Pesten.

Anti-pestmethodes lang niet allemaal effectief

Als scholen vanaf 2015 pesten tussen kinderen onderling verplicht moeten aanpakken, moeten zij wel weten wat werkt. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onderzoekt namens staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker van zeventig methodes of deze bewezen effectief zijn tegen pesten of niet. De verwachting is dat slechts weinig methodes door de ballotage komen.
Ouders
Blog Corina Hülsman - Medaille

Blog Corina Hülsman – Medaille

Deze week was de huldiging van onze Olympische sporters. Op het podium stond een van hen met zijn zoontje op de arm. Het beeld van die juichende vader met zijn kind in een regen van oranje lintjes deed me ineens realiseren hoe ontzettend verschillend kinderen kunnen opgroeien.
Blog Judith Kuiten - Stimuleren van interacties tussen kinderen

Blog Judith Kuiten – Stimuleren van interacties tussen kinderen

De interactievaardigheden tussen pm'er en kind scoren nog altijd laag in de kinderopvang. Ook uit het laatste NCKO-kwaliteitsonderzoek bleek dat er op dit onderdeel amper vooruitgang is geboekt. Judith Kuiten bespreekt de zes interactievaardigheden in haar weblogs op Kinderopvangtotaal: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je jezelf daarin kunt verbeteren. Deze keer: Interacties tussen kinderen.
VVE en taalachterstanden
Blog Monika Katinger - Wie pest alle dieren tijdens de voorleesdagen?

Blog Monika Katinger – Wie pest alle dieren tijdens de voorleesdagen?

Het thema pesten is heel actueel en het lijkt alsof we niet vroeg genoeg kunnen beginnen om de woordenschat van onze kleintjes uit te breiden met woorden als naarling, plaaggeest en pestkop.
Financiën en bedrijfsvoering
Vertrouwenspersoon voor misstanden op de werkvloer

Vertrouwenspersoon voor misstanden op de werkvloer

Werkgevers in de kinderopvang zijn verplicht om een veilige werkomgeving voor hun medewerkers te scheppen. Helaas komt pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en diefstal ook wel eens op de werkvloer van de kinderopvang voor. Expertisecentrum JSO heeft het adviespunt VertrouwenspersonenNederland uitgebreid. Alle maatschappelijke organisaties in Nederland kunnen nu terecht bij één van de vertrouwenspersonen.
Arbeidsvoorwaarden
Kinderen pesten minder door nieuwe methode

Kinderen pesten minder door nieuwe methode

Het antipestprogramma KiVa vermindert het aantal pestklachten op scholen met meer dan de helft. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Arbeidsvoorwaarden
Met dit siliconen bandje laat de drager zien tegen het pesten te zijn.

‘Moeilijk de vinger te leggen op pestcijfers’

Eens in de zoveel tijd komen er weer cijfers uit over het aantal kinderen dat wordt gepest, op het schoolplein, in de klas en op internet. Maar hoeveel kinderen daadwerkelijk slachtoffer zijn van pesten, daar is moeilijk de vinger op te leggen. Dat zegt Frits Goossens, onderzoeker en hoofddocent aan de faculteit psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en een van de auteurs van het boek Pesten op school.
Ouders
Mediaondersteuning voor ouders en opvoeders

Mediaondersteuning voor ouders en opvoeders

Ouders en professionele opvoeders moeten beter worden ondersteund in de mediaopvoeding van kinderen. Met die reden hebben het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Stichting Opvoeden.nl, Ouders Online, Mijn Kind Online en Mediawijzer.net het Deltaplan Mediaopvoeding opgesteld.