Home Tags PPINK

PPINK

Arbeidsvoorwaarden

PPINK – Voordelen van horizontaal

Hoewel PPINK de problemen van het personeelstekort niet onderschat, is de beroepsvereniging ook blij met de kwaliteitsimpuls in babygroepen. ‘Uit onderzoek blijkt dat horizontale groepen de minste stress opleveren voor nuljarigen’, zegt Anna de Lange, algemeen bestuurslid van PPINK.
Arbeidsvoorwaarden

Blog Marijke Schuurkes (PPINK) – PPINK wil meepraten

In Nederland zijn 77.000 mensen werkzaam in de Kinderopvang. 77.000 mensen die hun vak met liefde voor het kind uitvoeren. 77.000 vakmensen. Een vak dat elke keer weer zo belangrijk blijkt te zijn.
Personenregister

‘Sector heeft werk gemaakt van open aanspreekcultuur’

Opnieuw wordt bekeken hoe de kinderopvangsector ervoor staat na de aanbevelingen van de commissie Gunning in 2011. Staatssecretaris Tamara van Ark toont aan dat de sector het afgelopen jaar veel stappen heeft gezet, met name met het personenregister en met het agenderen van de open aanspreekcultuur.
Arbeidsvoorwaarden

Meer aandacht voor de bso

Er moet meer aandacht komen voor de bso, vindt PPINK. Er is behoefte aan talentontwikkeling en (bij)scholing van bso-medewerkers. Kinderopvang-opleidingen zouden ‘bso’ als specialisatie kunnen aanbieden en het aanbod van gerichte cursussen moet worden uitgebreid. Kortom: de bso is aan de beurt.
Arbeidsvoorwaarden

Verkiezing Pedagogisch professional van het Jaar uitgesteld

De verkiezing Pedagogisch Professional van het Jaar is doorgeschoven naar volgend jaar. Dit komt omdat er onvoldoende aanmeldingen waren.
Arbeidsvoorwaarden

‘Ppink emancipeert het vak’

Het initiatief voor denieuwe beroepsvereniging PPINK wordt branchebreed geprezen. Het ledenbestand groeit dan ook gestaag. Tijd voor een rondje langs professionals in de kinder-opvang. Wat is het belang van PPINK en waarom zou je lid worden?
Pedagogiek

Verkiezing Pedagogisch Professional gestart

Beroepsvereniging PPINK en vakblad Kinderopvang nemen het initiatief voor een nieuwe jaarlijkse verkiezing: de Pedagogisch Professional van het Jaar. De winnaar is een jaar lang ambassadeur van het mooie vak van pedagogisch medewerker in de kinderopvang.
Arbeidsvoorwaarden

Pedagogisch professional in spagaat

De digitalisering heeft de werklasten van de pedagogisch professional niet verlicht. De administratieve taken lijken alleen maar meer te worden, terwijl werkgevers daar in de regel onvoldoende uren voor beschikbaar stellen. Voorzitter Marijke Schuurkes van PPINK trekt aan de bel.
Wet IKK

Wet ikk nog onduidelijk rapportcijfer: een 6½

Onduidelijkheid speelt de nieuwe wet IKK parten. PPINK hield een steekproef onder haar leden en daaruit bleek dat vooral de drieuursregeling en de tweevastegezichten- regeling lastig zijn om aan te voldoen. Meer informatie van de overheid, maar ook van de eigen werkgever is nodig, aldus de pedagogisch medewerkers. De IKK krijgt vooralsnog een 6,5 als rapportcijfer.
Permanente educatie en opleidingen

Blog Marijke Schuurkes (PPINK) – Ideale mix

De Wet IKK leidt tot indianenverhalen. Een pedagogisch medewerkster mailde in paniek met PPINK: “Mijn werkgeefster zegt dat de wet IKK voorschrijft dat ik nu mijn mbo4-diploma moet halen, anders kan ik hier niet blijven werken.” Onzin! En kwalijk bovendien. Maar het legt de vinger wel op een zere plek.