Home Tags Kinderopvangbeleid overheid

kinderopvangbeleid overheid

Kwaliteit Opvang

Wet Kinderopvang voor gastouders

Per 1 januari 2010 heeft er een professionaliseringsslag plaatsgevonden in de gastouderopvang. Het toenmalige verantwoordelijke Ministerie van OCW hoopte met de wijzigingen in de nieuwe Wet kindero...
Wet- en regelgeving

Ook kredietcrisis in de kinderopvang?

Stelling week 12 & 13 Het is nu tijd om bezuinigingsmaatregelen te nemen om de gevolgen van de crisis te beperkenOneens, je moet nu juist gaan investeren. 47 %Mee eens, je moet als ondernemer goed...

Dijksma pak systematiek aan

Poll: Het is een goed plan van Dijksma om de systematiek van de kinderopvangtoeslag aan te pakken. - Oneens, de overheid verandert voortdurend het beleid. Onzekerheid is schadelijk. 41%- Mee eens,...

Ineke Dezentjé- intro

Ineke Dezentjé Hamming is Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder kinderopvang. Zij heeft het initiatief genomen om een demonstratie van ouders te organiseren tegen het kinderopvangbeleid van h...