Home Tags Horizontale groepen

horizontale groepen

Financiën en bedrijfsvoering
Kinderdagverblijf De Dotterbloem in Almere Buiten staat een ontruiming te wachten.

Verhuurder zet kinderdagverblijf pand uit

Woningstichting GoedeStede heeft het helemaal gehad met huurder kinderdagverblijf De Dotterbloem in Almere Buiten. De huurachterstand is opgelopen tot zo'n 40 duizend euro en de eigenaar is volgens de woningstichting niet te bereiken. Dinsdag wordt het kinderdagverblijf daarom ontruimd. Dit meldt Omroep Flevoland.
Financiën en bedrijfsvoering
0-4-opvang: van opc's tot gastouderopvang

0-4-opvang: van opc’s tot gastouderopvang

Een door ouders overgenomen kinderdagverblijf, een regulier kinderdagverblijf, de ouderparticipatiecrèche of toch naar een gastouder? Voor jonge ouders kan het soms best ingewikkeld zijn om het verschil tussen alle vormen van kinderopvang te herkennen. Wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten? Een overzicht voor de opvang van kinderen van 0-4 jaar.
Pedagogiek
Pedagogenplatform ontwikkelt pedagogisch kwaliteitskader

Pedagogenplatform ontwikkelt pedagogisch kwaliteitskader

Het Landelijk Pedagogenplatform kindercentra (LPk) heeft een pedagogische visie uitgeschreven ter inspiratie voor de nog te ontwikkelen kwaliteitsvisie voor de kinderopvang. Deze visie wordt momenteel ontwikkeld door Bureau kwaliteit in samenwerking met branchepartijen in de kinderopvang. Het Landelijke Pedagogenplatform heeft vijf sleutelfactoren geformuleerd die wat hen betreft de basis zijn van pedagogische kwaliteit.
Arbeidsvoorwaarden
Abvakabo: Harmonisatie nadelig voor kwaliteit opvang

Abvakabo: Harmonisatie nadelig voor kwaliteit opvang

De plannen van Minister Asscher voor de harmonisatie hebben nadelige gevolgen voor de kwaliteit én werkgelegenheid in de kinderopvang, aldus Abvakabo FNV. Daarnaast moeten de regels over gekwalificeerde beroepskrachten in de peuterspeelzalen eerder ingaan.
Financiën en bedrijfsvoering
Ouders openen hun eigen kinderdagverblijf

Ouders openen hun eigen kinderdagverblijf

Het waren roerige maanden voor het voormalige Rotterdamse kinderdagverblijf Beatrix. Maar na een overname, een ontslagaankondiging voor het hele team pm'ers en massale protesten van ouders valt er eindelijk weer wat te lachen in het oudste kinderdagverblijf van Rotterdam. De locatie maakt, op initiatief van de ouders, een doorstart onder een nieuwe naam en in een nieuw pand.
Financiën en bedrijfsvoering
Ouders willen kinderdagverblijf zelf runnen uit onvrede

Ouders willen kinderdagverblijf zelf runnen uit onvrede

Ouders van het oudste kinderdagverblijf in Rotterdam, kinderdagverblijf Beatrix, pikken het niet meer. Door het faillissement van HefGroep en de overname van Kiddoozz verandert er zoveel op het kinderdagverblijf, dat ze hebben besloten zich af te scheiden van Kiddoozz en zelfstandig verder te gaan.

Het kinderdagverblijf is geen goede plek voor baby’s

Stelling: Het kinderdagverblijf is geen goede plek voor baby’s* Oneens, goede kinderopvang is ook goed voor baby's 53 %* Eens, zij passen beter in een kleinschalige setting zoals de gastouderopvang...
Pedagogiek
Verticale

Meer ontwikkelingskansen in horizontale groepen

Horizontale baby- en peutergroepen bieden meer ontwikkelingskansen voor kinderen dan verticale groepen. Dat verschil is voor peuters groter dan voor baby's. Het onderzoek door Cedin, gehouden bij e...
Pedagogiek

Welkom!

Kinderdagverblijven leveren nog altijd een groot deel van het aantal kindplaatsen. Verticale groepen (0-4 groepen) zijn in opkomst, maar veel ouders kiezen liever voor de leeftijdsgerichte horizont...