Home Tags Gastouderopvang

gastouderopvang

Educatie en opleidingen
Nederlandse gastouder goed opgeleid in Europa

Nederlandse gastouder goed opgeleid in Europa

De opleidingseisen voor Nederlandse gastouders zijn hoger dan in andere Europese landen. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het onderzoek moet inzicht geven in hoe Nederlandse gastouderopvang zich verhoudt tot gastouderopvang in andere, West-Europese landen.
Kwaliteit Opvang
Ruim vierduizend gastouders gestopt in een jaar

Ruim vierduizend gastouders gestopt in een jaar

Gastouders vangen anno 2014 ongeveer hetzelfde aantal kinderen op met minder mensen. Dat wordt duidelijk uit de kwartaalcijfers van het Ministerie van Sociale Zaken. Het aantal kinderen dat gastouders opvangen, is ongeveer gelijk gebleven met 2013, maar het aantal gastouders nam in een jaar tijd af met vierduizend.
Ouders
Ouders waarderen gastouderopvang met 8

Ouders waarderen gastouderopvang met 8,5

Het SCP-rapport 'Krimp in de kinderopvang' gaat niet alleen over vraaguitval, maar ook over hoe ouders de kinderopvang waarderen. Deze cijfers zijn gemiddelden voor de hele kinderopvang. Gastouderbureau 4Kids vroeg het Sociaal Cultureel Planbureau naar de uitgesplitste cijfers per opvangvorm. Daaruit blijkt dat gastouderopvang gemiddeld het hoogst wordt gewaardeerd met het cijfer 8,5.
Financiën en bedrijfsvoering
Meer kinderen naar kinderopvang

Meer kinderen naar kinderopvang, minder uren

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, is in het tweede kwartaal van 2014 heel licht gestegen met duizend kinderen ten opzichte van het eerste kwartaal. Maar ze komen gemiddeld wel minder uren: 3 procent minder uren dan eerder dit jaar. Vooral kinderen in gezinnen met een modaal inkomen en iets daarboven nemen minder uren kinderopvang af.
Kindermishandeling
Online magazine kindermishandeling voor kinderopvang

Online magazine kindermishandeling voor kinderopvang

De laatste uitgave van het online tijdschrift over kindermishandeling en geweld richt zich helemaal op de kinderopvang en dan specifiek op pedagogisch medewerkers en gastouders. Het magazine van de Augeo Foundation is gratis in te zien en online door te bladeren.
VVE
‘Kwaliteitimpuls pm’ers moet beter’

‘Kwaliteitimpuls pm’ers moet beter’

Ten overstaan van toehoorders uit de kinderopvangbranche, collega’s en familie heeft bijzonder hoogleraar Ruben Fukkink zijn oratie uitgesproken. Hierin vertelde hij hoe het er nu voorstaat met de pedagogische kwaliteit en hoe deze verbeterd kan worden. Vooral de educatieve stimulering laat, ondanks hoge VVE-investeringen, te wensen over. Fukkink gaat op zoek naar bewezen effectieve methoden die de kwaliteit in de kinderopvang de komende jaren kunnen versterken.
Wet- en regelgeving
'Au pair niet bedoeld als fulltime oppas'

‘Au pair niet bedoeld als fulltime oppas’

Met het aanscherpen van de regels voor het inzetten van au pairs hopen de ministers Asscher van Sociale Zaken en Teeven van Veiligheid misbruik van de au pair in Nederland te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat au pairs teveel uren werken en te zware taken uit moeten voeren. 'Dat terwijl een au pair is bedoeld voor een culturele uitwisseling en niet voor fulltime oppas', vinden de beleidsmakers. Maar veel Kamerleden zijn het daar niet mee eens.
VVE
Gastouderland ontwikkelt eigen VVE-programma

Gastouderland ontwikkelt eigen VVE-programma

Het landelijk actieve gastouderbureau Gastouderland heeft een eigen VVE-methode ontwikkeld: Aap! Alle gastouders van het bureau gaan met dit programma werken. Ouders krijgen bij ieder nieuw thema een brief thuisgestuurd zodat ze op de hoogte blijven van wat er bij hun gastouder speelt.
VVE
'Educatie voor jonge kind: werk aan de winkel'

‘Educatie voor jonge kind: werk aan de winkel’

De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang moet omhoog. Recente kwaliteitspeilingen laten zien dat het met de educatieve stimulering in alle typen kinderopvang (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, VVE-locaties, bso's en de gastouderopvang) niet zo goed gaat als gehoopt. Dit zegt hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink in zijn oratie die hij woensdag 17 september uitspreekt. Hij stelt dat het evalueren en het inzetten van effectieve aanpakken wel kunnen zorgen voor een kwaliteitsverbetering.
Financiën en bedrijfsvoering
Kleine lichtpuntjes ondanks vraaguitval

Kleine lichtpuntjes ondanks vraaguitval

De vraag naar kinderopvang neemt nog steeds af, dat wordt duidelijk uit de vraaguitvalenquête van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Maar er zijn signalen die aantonen dat het volgend jaar beter moet gaan. Een derde van de ondernemers in de dagopvang ziet een stabilisatie van de vraag, in de bso is dit zelfs 45 procent. De Brancheorganisatie zegt dat als de vraaguitval blijft afnemen, er in 2015 sprake kan zijn van stabilisatie van de vraag naar kinderopvang.
Nieuwsbrief Abonneren