Home Tags Financiering

financiering

Financiën en bedrijfsvoering
Benchmark-AdobeStock.jpg

Benchmark Kinderopvang 2017 van start

Kinderopvangmanagers kunnen de Benchmark Kinderopvang 2017 invullen. Hiermee dragen ze bij aan een goed beeld van de financiële positie van de kinderopvangsector.
IKC
13-adviezen.jpg

De 13 adviezen van de Taskforce op een rij

De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang vatte haar advies aan de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs samen in 13 adviezen. Wij zetten alle adviezen nog eens op een rij:
Directe financiering

Een eind aan bijbetalen en terugbetalen

Er deugde niets aan ministers Asschers voorstel voor directe financiering van de kinderopvang. Die indruk werd althans in de media gewekt. Een half jaar later sluiten de rijen zich en is er een akkoord. De onderhandelende partijen zijn hoopvol. Alleen de details moeten nog ingevuld worden.
Zorgenkinderen
1Winterswijk.jpg

Winterswijk investeert in opvang zorgkinderen

De gemeente Winterswijk gaat, bij wijze van proef, kinderopvang voor zorgkinderen in een reguliere opvang mee financieren en faciliteren. Hoe gaat de proef eruit zien?
Financiën en bedrijfsvoering
1MartinvanOsch.jpg

Waarborgfonds/Ruimte-OK heeft nieuwe directeur

Martin van Osch is de nieuwe directeur-bestuurder van het Waarborgfonds Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK. Dat betekent het startpunt van meer vernieuwingen binnen de organisatie.
Ouders
1Harmonisatievragen.jpg

Asscher beantwoordt prangende harmonisatievragen

De fracties van onder andere de PvdA, SP, D66, het CDA en de VVD hebben minister Asscher vragen gesteld over het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Financiën en bedrijfsvoering
1Debitieurenbeheer-fotolia.jpg

Branche kijkt met vertrouwen naar directe financiering

Wout Slob en Geert de Wit die namens de brancheverenigingen de onderhandelingen voerden over de directe financiering kijken tevreden terug op de totstandkoming van het akkoord.
Kwaliteit Opvang
1Financiering-gastouderopvang.jpg

Directe financiering voor gastouderopvang verhaal apart

De directe financiering van de kinderopvang brengt voor gastouders en gastouderbureaus specifieke vraagstukken met zich mee. Het is niet eenvoudig om daar antwoorden op te vinden, blijkt uit het akkoord.
Financiën en bedrijfsvoering
Debiteurenrisico.jpg

Akkoord directe financiering getekend

Er is een oplossing bedacht voor betalingsachterstanden in het systeem van directe financiering.
Financiën en bedrijfsvoering
Financiële kengetallen 2015.jpg

Helft kinderopvangondernemingen financieel nog ongezond

Hoewel de kinderopvang aantrekt, hebben nog veel organisaties te weinig middelen om hun rekeningen te betalen.