Home Tags Financiering

financiering

Kwaliteit Opvang
Leges

Nog steeds te hoge leges gastouders

Gastouders betalen in sommige gemeenten nog steeds veel te hoge leges. In Haarlem bijvoorbeeld betalen gastouders 465 euro, terwijl in de omliggende gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede re...

Ouders
regeerakkoord

‘Regeerakkoord is tegenstrijdig’

Belangenverenigingen voor de kinderopvang, welzijn en ouders hebben het regeerakkoord van Mark Rutte en Diederik Samsom wisselend ontvangen. Dat de bezuinigingen voor 2013 niet zijn teruggedraaid,...

VVE en taalachterstanden
Wachtlijsten

‘Regie wachtlijsten peuterspeelzalen ligt bij de gemeente’

'Als er lokaal wachtlijsten ontstaan bij de peuterspeelzaal, dan is het aan gemeenten om in te spelen op de toenemende vraag' zegt minister van Sociale Zaken Henk Kamp op Kamervragen van PvdA-Kamer...

Ouders
Evaluatie van zeven jaar Wet kinderopvang

Evaluatie van zeven jaar Wet kinderopvang

Minister Kamp (SZW) heeft de evaluatie van de Wet kinderopvang aangeboden aan de Tweede kamer. De minister doet hiermee verslag van de effecten van de wet over de periode sinds 2005. De evaluatie g...

Kwaliteit Opvang
Gastouders

Minder opa- en oma-gastouders

Gastouderopvang door familieleden is het laatste jaar bijna gehalveerd. Was in 2012 47 procent van de gastouders nog familie van de opvangkind(eren), in 2011 was het nog 25 procent. Verder is het a...

Financiën en bedrijfsvoering
Oppositie wil bezuinigingen kinderopvang terugdraaien

Oppositie wil bezuinigingen kinderopvang terugdraaien

De oppositiepartijen hebben een dag voor Prinsjesdag voorstellen gepresenteerd over hoe zij de kabinetsplannen zouden willen aanpassen. Allemaal willen ze bezuinigingen terugdraaien. Ook in de kind...

Financiën en bedrijfsvoering

Werkgeversdeel verhogen alleen na lastenverlichting

Dit kabinet wil de werkgeverslasten niet verder verhogen. Alleen als er elders een lastenverlaging tegenover staat, kan de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang omhoog. Dat schrijft minister Kamp...

Financiën en bedrijfsvoering
Wachtlijsten dagopvang gegroeid

Wachtlijsten dagopvang gegroeid, bso op laagste punt

Ondanks de stijging van het aantal kindplaatsen in de dagopvang, zijn de wachtlijsten daar gegroeid met 2700 kindplaatsen naar 16.200 kindplaatsen. In de buitenschoolse opvang zijn de wachtlijsten...