Home Tags Autisme

autisme

Ontwikkeling van kinderen

Bijna 80 procent van de kinderen met autisme heeft psychische problemen

Maar liefst 78 procent van de kinderen met een stoornis in het autistische spectrum kampt met psychische problemen. Dit uit zich in gedrag, angst, depressie of ADHD. Vroegtijdig behandelen is van groot belang. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.
Ontwikkeling van kinderen

‘We herkennen autisme bij jonge meisjes niet snel genoeg’

Autisme bij jonge meisjes wordt later herkend dan bij jongens. Het gevolg is dat ook de behandeling later start. Snellere herkenning vraagt kennis over de uitingsvormen, die soms subtieler zijn dan bij jongens.
Ontwikkeling van kinderen

Omgaan met autisme op de bso

Optrekken met kinderen met autisme, dat is best complex. Het zou goed zijn als pedagogisch medewerkers meer zouden weten over autisme. Dat kan de wisselwerking tussen pm’er en kind verbeteren en opvallend gedrag verminderen.
Ontwikkeling van kinderen

Nieuw online platform over autisme jonge kind

Hoe herken je Autisme spectrum stoornissen (ASS) bij jonge kinderen en waar vind je passende hulp? Autisme Jonge Kind is een nieuw online platform, dat met laagdrempelige informatie en adviezen handvatten biedt aan professionals die met jonge kinderen werken (0 tot 6 jaar).
Zorgenkinderen

Bso ANNA is er speciaal voor kinderen met autisme

Als ervaringsdeskundige (want moeder van een autistische zoon) besluit Debbie Boeijmeer een bso op te zetten die helemaal ingericht is voor kinderen met autisme. Bso ANNA opent op 1 april haar deuren.
Ontwikkeling van kinderen

Jonge autistische kinderen ervaren dezelfde emoties

Jonge kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) ervaren dezelfde emoties als kinderen zonder autisme, maar zij uiten dit op een andere manier. Dit ontdekte orthopedagoog Gemma Zantinge.
Ontwikkeling van kinderen

Binnenkort nieuwe hulpmiddelen voor vroegsignalering autisme

Autisme ‘moet en kan eerder’ gediagnosticeerd worden, vindt Iris Servatius van Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind. Er komen op korte termijn nieuwe hulpmiddelen beschikbaar die vroegsignalering mogelijk maken.
Ontwikkeling van kinderen
autisme

Beeldschermgebruik creëert ‘virtueel’ autisme

De enorme toename van het aantal kinderen die met autisme zijn gediagnosticeerd kan verklaard worden door beeldschermgebruik. Als deze kinderen (0 - 4 jaar) een maand een beeldschermverbod krijgen, zijn de klachten verdwenen. Dit meldt de site Welingelichte kringen.
Zorgenkinderen
1-peuter-autisme-Fotolia.jpg

Peuter met autisme kijkt anders naar gezicht

Aan de manier waarop peuters naar hun moeder kijken is vast te stellen of kinderen autisme hebben, zeggen onderzoekers. Het kijkgedrag ligt vast in de genen.
Zorgenkinderen
Annabel.jpg

Autisme moeilijker te herkennen bij meisjes

Autisme bij meisje wordt minder vaak gediagnosticeerd als ze geen emotionele en gedragsproblemen hebben. Dit kan leiden tot onder-identificatie.