Home Tags Arbeidsparticipatie

arbeidsparticipatie

Ouders
Deeltijd

Deeltijdwerkende vrouwen lopen meer risico

Het grote aandeel van deeltijdwerkende vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt leidt tot zorgen bij de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Zij vindt dat Nederlandse v...
Ouders
Werkende

Verwarring over cijfers werkende vrouwen

Zijn er in 2012 nu wel of niet minder vrouwen gaan werken? Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken, zegt van niet. Nieuwe cijfers van het CBS over het derde kwartaal van 2012 laten zien dat er...
Financiën en bedrijfsvoering
Cijfers

Onenigheid over cijfers Kamp en Buitenhek

Nadat adviesbureau Buitenhek de cijfers van minister Henk Kamp over de arbeidsparticipartie van vrouwen 'voorbarig en niet solide onderbouwd' had genoemd, slaat de minister terug. Volgens Kamp gaat...
Ouders
Vrouwen

Buitenhek ziet wel minder vrouwen op arbeidsmarkt

  Management- en adviesbureau Buitenhek komt, in navolging van de conclusies van minister Henk Kamp dat het allemaal wel meevalt met de arbeidsparticipatie van moeders, met cijfers waaruit blijkt d...
50.000 werkende moeders door kinderopvang

50.000 werkende moeders door kinderopvang

Het Nederlandse kinderopvangbeleid heeft een substantieel positief effect gehad op de arbeidsparticipatie van vrouwen. In een artikel in het online tijdschrift ESB Online constateren de auteurs Hug...
Grootouders passen steeds vaker op

Grootouders passen steeds vaker op

Grootouders worden vaker ingeschakeld dan kinderdagverblijven en bso's. Dertig procent van de gezinnen maakt gebruik van formele opvang, veertig procent van opvang door grootouders. Het online Plus...
Ouders
Overheid voert zwalkend kinderopvangbeleid

Overheid voert zwalkend kinderopvangbeleid

De Nederlandse overheid lijkt weinig visie te hebben als het op kinderopvang aankomt. In De Volkskrant van 8 juni is te lezen dat de kinderopvang door de nieuwe bezuinigingsvoorstellen weer net zo...
Financiën en bedrijfsvoering
CPB: Effecten bezuinigingen beperkt

CPB: Effecten bezuinigingen beperkt

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de bezuinigingsplannen op de kinderopvang van minister Kamp becijferd en concludeert dat de effecten op de arbeidspartcipatie niet zo groot zijn als verwacht. Sl...
Financiën en bedrijfsvoering
Moeders stoppen met werken door bezuinigingen

Moeders stoppen met werken door bezuinigingen

31 procent van de werkende moeders overweegt minder te gaan werken of helemaal te stoppen met werken als het uurtarief voor kinderopvang wordt verlaagd naar 5 euro. Dit blijkt uit onderzoek van de...
Financiën en bedrijfsvoering
Oppositie heeft alternatief bezuinigingen

Oppositie heeft alternatief bezuinigingen

In het bezuinigingsvoorstel van de PvdA, SP, D66 en GroenLinks wordt 1,3 miljard euro bezuinigd zonder te korten op kinderopvang, onderwijs, veiligheid en inburgering. Dit voorstel presenteren de p...