Home 2016

Vakblad Kinderopvang

In het novembernummer van tijdschrift Kinderopvang besteden we op 6 pagina's aandacht aan interactie en communicatie met baby's. Ook is er aandacht voor het verschil in buitenspeelgedrag tussen jongens en meisjes. En we delen beweegspelletjes voor een betere houding.
Een open aanspreekcultuur brengt de sfeer en kwaliteit van jouw opvang ten goede. Maar wat als je echt een misstand vermoedt of signaleert. Met een artikel met adviezen, voorbeelden en tips helpen we je op weg. Verder in dit nummer aandacht voor tweetalige opvang en robots op de groep.
Op de kinderopvang kunnen vriendschappen voor het leven ontstaan. Hoe kun jij die stimuleren? Verder een reportage op kinderdagverblijf SamSam waar ze uitblinken in culturele activiteiten en omgaan met overgevoelige kinderen.
In dit zomernummer aandacht voor huilbaby's: en moet je altijd ingrijpen of mag een baby soms ook huilen? Verder een artikel over een kinderopvang die op huisbezoek gaat en uitlegt waarom dat zo fijn is voor alle partijen.
Als je je buitenruimte anders inricht, verandert het spel van kinderen ook direct. We schreven een artikel over interessant onderzoek op dit gebied. Verder laten twee pm'ers zien hoe het is om op een integraal kindcentrum te werken. En Brenda schreef een dagboek over een werkbezoek aan India.
Als de groepen op de bso groter worden, is dat dan nog wel verantwoord? We ondervroegen pm'ers en andere betrokkenen. Verder in dit nummer aandacht voor dieren in de kinderopvang met foto's van de meest bijzondere dieren. En koemelkallergie: waar moet je op letten?
Dit is het poep- en piesnummer van tijdschrift Kinderopvang. En hoewel dat vooral heel grappig is, staan er ook serieuze onderwerpen in: een expert beantwoordt vragen van pm'ers over zindelijk worden, voedingstips voor een gezonde ontlasting en wat zijn poep- en piesgrappen en hoe begeleid je deze melige fase...