Home 2016

Laatste artikelen

Ventilatie-eisen kinderopvang aangescherpt

Vijf jaar geleden, toen het nieuwe Bouwbesluit 2012 inging, klonk 1 april 2017 nog ver weg. Inmiddels is het bijna zover en gaan vanaf volgend jaar strengere eisen gelden voor luchtkwaliteit en ventilatie in de kinderopvang. Nog niet begonnen? Dit kunt u nu nog doen.
Ouders

Effectief samenwerken met ouders

Elke vve-instelling doet moeite om ouders te betrekken. Maar van een gedegen beleid en een planmatige uitvoering is echter zelden sprake, blijkt uit GGD-inspecties. Tamara Wally en Gladys Nede, beiden werkzaam bij de CED-Groep, leggen uit hoe je ouders effectief kunt betrekken.

‘Competente medewerkers in een competent kindcentrum’

De groeiende samenwerking en integratie tussen kinderopvang en primair onderwijs in integrale kindcentra (IKC’s) vraagt om vakoverstijgende competenties van de medewerkers. Dat begint met inzicht in elkaars talenten en ervaring. Kindcentrum de Hoven in Rosmalen wilde de huidige talenten, ontwikkelpunten, interactiestijlen en karakterprofielen van (pedagogisch) medewerkers en managers op een objectieve wijze in kaart brengen en verder ontwikkelen; op individueel-, team- en organisatieniveau.

Opvang door grootouders is waardevol

Grootouders zijn de belangrijkste concurrent van de kinderopvang. Een slechte zaak? Pedagoog Simon Hay vindt dat we er positiever naar moeten kijken vanuit de branche.

Uitzendbureau voor de kinderopvang

Werkgevers zijn na de ontslagrondes van de laatste jaren huiverig om snel vast personeel in dienst te nemen. Maar door de Flexwet is het werken met flexibele contracten lastiger en riskanter geworden. Het nieuwe uitzendbureau Flexleidster, dat zich specifiek op de kinderopvang richt, meent de oplossing te hebben.
Ontwikkeling van kinderen

Vernieuwende pedagogiek van de 21e eeuw

Wereldwijd is er een beweging gaande, onder leiding van onderwijswetenschapper Michael Fullan, genaamd ‘New Pedagogies for Deep Learning’ (NPDL). Het heeft als uitgangspunt dat ons huidige pedagogische en didactische systeem toe is aan hervorming. Wat betekent dit voor de kinderopvang en IKC’s?
Groene kinderopvang

Een groene buitenruimte als visitekaartje

Veel kindcentra willen graag een natuurlijke buitenruimte, maar hikken aan tegen de kosten. Toch hoeft het niet altijd meteen een grote ingreep te zijn. En de voordelen van een groene buitenruimte zijn groot. Als visitekaartje, maar ook in pedagogisch opzicht.

Verplaats je in de ander

De ontwikkelingspsycholoog Piaget (1896-1980) liet het al zien: het is moeilijk voor jonge kinderen om zich te verplaatsen in een ander. Als twee kinderen, met een wand tussen hen in, samen eenzelfde patroon moeten maken, dan komen zij hier samen niet uit.

‘Rust en vertrouwen terugbrengen’

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) verkeerde het laatste half jaar in een diepe crisis. Op initiatief van twee leden, Erik Vlutters en Magda Heijtel, is het Team Toekomst opgericht. Daar is een analyse gemaakt en een voorstel voor een nieuwe structuur gedaan. Het werd de aanzet voor een vernieuwde brancheorganisatie. Erik Vlutters en Magda Heijtel blikken samen met Marike Vroom terug op een hectische periode.

Nieuwe brancheorganisatie splijt kinderopvang

De kinderopvang heeft weer twee brancheorganisaties. In april is de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) opgericht. Dat veroorzaakt veel ops chudding in de branche. Een peiling van de meningen.