Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Branche: ‘77% werkgevers verwacht geen terugloop van stageplekken’

Waar FNV een tekort aan kinderopvangmedewerkers vreest door het teruglopende aanbod van stageplekken in de kinderopvangsector, zijn branchepartijen BK en BMK relatief positief. Driekwart van de kinderopvangorganisaties verwacht geen verandering in het aantal BOL-stageplaatsen, blijkt uit de Quickscan Arbeidsmarktontwikkelingen.
AdobeStock

FNV Zorg & Welzijn verwacht op de lange termijn een enorm tekort aan professionele kinderopvangmedewerkers, omdat werkgevers weigeren een stageplaats aan te bieden. ‘Werkgevers grijpen de verplichte vergoeding als reden om helemaal geen stageplaatsen meer aan te bieden’, zei Deddy Dorenbos, Kinderopvangbestuurder bij de FNV, afgelopen week.

Quickscan kinderopvang

Gezien de resultaten van de Quickscan kinderopvang over de arbeidsmarktontwikkelingen in 2020, zijn branchepartijen BK en BMK positief als het gaat om de ontwikkeling rondom het aanbod van stageplaatsen in de kinderopvang. ‘In juni jl. is in opdracht van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang (waarin BK en BMK zitting hebben) een Quick Scan arbeidsmarktontwikkelingen uitgevoerd bij de gehele sector kinderopvang. In dit representatieve onderzoek waren ook vragen opgenomen over stages en leerbanen. Kinderopvangorganisaties zijn gevraagd of ze de komende drie maanden minder of meer stageplaatsen en leerwerktrajecten aanbieden.’

Resultaten

Uit deze Quickscan kwam het volgende beeld naar voren:

77% van de kinderopvangorganisaties verwacht geen verandering in het aantal BOL-stageplaatsen die ze de komende drie maanden aanbieden. 3% van de kinderopvangorganisaties verwacht de komende drie maanden meer stageplaatsen aan te bieden. En 20% van de organisaties verwacht minder stageplaatsen aan te bieden dan vóór de coronaperiode.

Minder vraag naar kinderopvang

‘Het grootste deel van de respondenten (42 procent) geeft aan dat men verwacht dat de coronacrisis ertoe zal leiden dat er minder vraag naar kinderopvang zal zijn de komende twaalf maanden, door structureel verlies van banen en minder vraag naar opvang in verband met thuiswerken’, stellen BK en BMK.

Stagevergoeding in de cao

In de cao Kinderopvang 2020-2021 is een verplichte stagevergoeding opgenomen. ‘Het is voor de kinderopvang van groot belang een aantrekkelijk werkgever te zijn. Dit is van groot belang voor het aanzien van het vak. Maar ook omdat alle sectoren Zorg en Welzijn uit de dezelfde steeds kleiner wordende vijver voor nieuw personeel vissen. Stagiaires kunnen weliswaar niet geheel formatief ingezet worden (volgens de wettelijke 33% regeling), toch leveren zij zeker hun aandeel aan het werk dat uitgevoerd wordt. Daar mag een vergoeding tegenover staan. Wij verwachten van onze leden dat zij de cao volgen. Veel leden betaalden overigens ook de stagevergoeding al aan stagiairs toen dit nog niet verplicht was.’

Oproep BK en BMK aan leden

‘Wij hebben er begrip voor dat veel organisaties anticiperen op een verwachte terugloop in de vraag naar kinderopvang en weten dat de situatie op dit moment voor veel organisaties nijpend is, met grote uitval van medewerkers vanwege de coronamaatregelen, de vertraging bij de testresultaten en de klemmende toezichtsregels.’

Varkenscyclus

‘En we kennen inderdaad de varkenscyclus in de kinderopvang, zoals Deddy Dorenbos die beschrijft. Daarom hebben BK en BMK, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de Quickscan in juni en de berichten van S-BB over de grote tekorten aan stageplekken en leerbanen in heel Nederland, op 14 augustus jl. een oproep geplaatst en onze leden gevraagd om BOL-stages (en BBL-leerbanen) te behouden en te creëren.’

Tijdig nieuwe medewerkers signaleren

‘We blijven vanzelfsprekend aandacht geven aan het belang van stageplekken en leerbanen in de kinderopvang. Werkgevers weten als geen ander dat dit de manier is om tijdig goede potentiele nieuwe medewerkers te signaleren en aan zich te binden. Het vullen van vacatures in de kinderopvang is moeilijk en het werken met stagiairs vormt voor veel werkgevers een effectieve wervingsstrategie. Tenslotte bekijken we de mogelijkheden van aansluiting bij het actieplan en de campagne van S-BB en de inzet van onze eigen arbeidsmarktcampagne “Kinderopvang dankzij jou”.’

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.