Home Blogs

Laatste blogs

Blog Eugenie Suer – Krijgen de thuiszittende pm’ers nu wel genoeg…

De pedagogisch medewerkers moeten de spil zijn in de organisatie, maar is dat nu ook zo? Hoe belangrijk zijn ze nu echt voor de organisatie? Oftewel: hoeveel aandacht en tijd is er voor de pm’ers die tijdens deze lockdown thuis zitten en hoe belangrijk is dit voor de pedagogische kwaliteit van de organisatie nu en later?  
Kwaliteit Opvang

Blog Jolanda Rikers – Kinderopvang valt in de prijzen

Als Kinder Opvang Parkstad meten we onze klanttevredenheid met de Verbetermeter. Hierdoor kunnen we opmerkingen van klanten en ouders meteen oppakken. We waren dit jaar aangenaam verrast door de hoge rapportcijfers.

Blog Jolanda Rikers – Universiteit Leuven tilt kinderopvang naar hoger niveau

Onlangs mocht ik getuige zijn van de prachtige eindresultaten van een 2-jarig project dat we samen met MIK-PIW en de Universiteit Leuven, CEGO, hebben opgezet voor de kinderopvang in Zuid-Limburg. Onder leiding van hoogleraar Ferre Laevers heeft zijn fantastische team onze pedagogisch medewerkers naar een hoger team getild.
Myrte van Gurp

Blog Myrte van Gurp – Aan tafel!

Een van de leukste zaken om mee bezig te zijn bij beroepsvereniging PPINK is het brainstormen met pedagogisch professionals. Hoe geweldig het ook is om voor de vereniging van de allerleukste beroepsgroep op aarde (!) te werken, de weemoed naar het werken op de groep blijft altijd! Het is het sfeertje op de locatie, het goed kennen van de kinderen en het dagelijks bij kunnen dragen aan hun ontwikkeling dat een grote aantrekkingskracht blijft hebben.

Blog Rebecca Beck – Wat motiveert ouders om hun kinderen te…

Vorige week woensdag hoorden we in de verte twee vrouwen mijn dochters naam roepen. Wij stonden net op het punt om naar het park te steppen. Tenminste, mijn twee kinderen op de step en ik rennend erachteraan. We keken alle drie op maar herkenden de vrouwen, de één met een kinderwagen en de ander met een kindje in een draagzak, niet meteen van die afstand. Toen ze dichterbij kwamen zagen we dat het twee pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf waren. Ze waren op weg naar ons.

Blog Natalie Hollander – De vraag naar de knusse bank is…

Onze buitenschoolse opvang deelt een ruimte met de peuterspeelzaal. Door corona is besloten de bso tijdelijk te verplaatsen naar een andere ruimte. De kans op besmetting van het coronavirus is hierdoor kleiner. Het is een kale ruimte, maar de kinderen én pedagogisch medewerkers weten er samen wat moois van te maken.

Blog Marike Vroom – Waar gaan we in het nieuwe jaar…

De vijftigplussers onder ons kennen dit liedje uit de legendarische oudejaarsconferences van Wim Kan. Het kwam weer spontaan bij me op, al mijmerend over afgelopen jaar en het komende jaar.
IKC

Blog Samir Bashara – Zo kom je tot echte vernieuwing in…

Lief Den Haag, een kernvraag die beleidsmakers zichzelf continu moeten blijven stellen: hoe zouden wij de wereld inrichten wanneer wij vandaag opnieuw mochten beginnen? Want alleen dan komen we zo af en toe nog eens tot echte vernieuwing. Nietwaar? Precies.

Blog Jolanda Rikers – Kerstbingo

Ook wij hebben ervoor gekozen om in plaats van Kerstborrel een Kerstbingo te organiseren. De bingoballen rolden van geluk en maar liefst negen medewerkers vielen in de prijzen. Zo probeer je er samen toch maar het beste van te maken.

Blog Betsy van de Grift – Lockdown leidt tot leerachterstanden

Binnen het onderwijs waren en zijn de meningen verdeeld over het sluiten van de scholen als een van de coronamaatregelen. Werkt het wel, is het wel echt nodig? Of, en dat is misschien nog ernstiger, is de bijwerking erger dan het middel? Hebben wij iemand horen vertellen wat de negatieve effecten zijn van het sluiten van de kinderopvang voor de kinderen?