Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Bezuinigingen achterstandsgeld historische fout’

Gemeenten, branchepartijen in het onderwijs en de kinderopvang sturen een brandbrief naar de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het kabinet wil volgend jaar 65 miljoen euro korten op het onderwijsachterstandenbeleid en daarnaast het geld anders over gemeenten verdelen. De briefschrijvers spreken van een ‘historische fout’ als deze plannen doorgaan.
Brandbrief.jpg
‘Kinderen in Nederland verdienen gelijke kansen

De afgelopen jaren is er, met name in grote en middelgrote gemeente, geïnvesteerd in een beter bereik van kinderen met een (taal)achterstand en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit geld ging via gemeenten naar voorscholen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) en het primair onderwijs. Onderzoek van de Onderwijsinspectie toonde eerder deze week nog aan dat het bereik van peuters enorm is toegenomen en dat de kwaliteit van VVE is verbeterd in deze gemeenten.

Tweedeling

Dat betekent niet dat de missie daarmee geslaagd is, vinden de branchepartijen en gemeenten. Want de Onderwijsinspectie geeft ook aan dat er nog werk aan de winkel is om de toenemende tweedeling in de maatschappij te keren. Het rapport ‘Gelijk goed van start’ van de SER wordt ook in de kinderopvang vaak aangehaald om aan te tonen dat het gericht investeren in voorzieningen van jonge kinderen zin heeft. In juli 2016 pleitte de studiegroep Duurzame groei voor meer investeringen in de kwaliteit van de voorzieningen voor het jonge kind.

Verdeling OAB-middelen

Als het aan het kabinet ligt wordt er in 2018 65 miljoen euro gekort op het budget voor gemeenten en schoolbesturen voor onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten krijgen 40 miljoen euro minder en scholen nog eens 25 miljoen euro minder. Verder is het de bedoeling dat het geld anders over gemeenten wordt verdeeld. Volgens een rapport van het CBS zijn de gevolgen van deze verschuiving enorm. Kleine gemeenten krijgen meer geld te besteden, maar de 37 grootste zien hun budget fors afnemen. Het CBS zag dat als de indicaties voor het voorspellen van achterstanden van kinderen verbeteren, er twee keer zo veel kinderen in aanmerking komen voor een achterstandenbudget dan waar het kabinet nu van uitgaat.

Gelijke kansen

De branchepartijen PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Algemene Vereniging Schoolleiders, ouderverenigingen BOinK  en Ouders&Onderwijs en de VNG en wethouder Hugo de Jonge namens de gemeente Rotterdam willen dat het kabinet daarom terugkomt op de beslissing om te korten. ‘Kinderen in Nederland verdienen gelijke kansen, in álle gemeenten. Dat betekent: bouwen in de kleine gemeenten, niets afbreken in de grote gemeenten. Niet mínder investeren, maar méér. Niet korten op het budget, maar extra investeren. De ondertekenaars van deze brief willen zich gezamenlijk inzetten om een kwalitatief sterk voorschools aanbod in alle gemeenten mogelijk te maken, in lijn met het SER-advies.’

Afbraak

Het scenario dat zich nu aandient houdt in dat gemeente, scholen en voorschoolse voorzieningen met minder middelen meer dan twee keer meer kinderen moeten ondersteunen. ‘Onmogelijk en onbegrijpelijk, schrijven de partijen. ‘Zo wordt afgebroken wat de afgelopen jaren is opgebouwd.’ De partijen zetten de consequenties van de plannen nog even op een rij:

  • Het aantal plaatsen op de voorschool neemt af, waardoor er voor duizenden kinderen geen plek meer is.
  • In de grote gemeenten ontstaat opnieuw een gesegregeerde voorschoolse voorziening, waar alleen peuters met een achterstand terecht kunnen.
  • De kwaliteit van deze voorzieningen neemt af, door minder investeringen in de kwaliteit van het personeel, inzet van minder hoogopgeleid personeel en minder uren voorschool voor de achterstandspeuters.
  • Vroegschoolse educatie, schakelklassen en leertijduitbreiding in het primair onderwijs moeten worden stopgezet.
  • Klassen worden groter en de tijd voor extra begeleiding neemt af.
  • De werkgelegenheid in de voorschoolse sector en het onderwijs neemt drastisch af en de werkdruk neemt toe.

Lees hier de brandbrief van de gemeenten, branchepartijen en ouderverenigingen:

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.