Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Asscher denkt mee over knelpunten harmonisatie

Marianne Velsink
Gemeenten ervaren hier en daar knelpunten bij het harmoniseren van peuterspeelzalen. Zo zijn er nog vragen over de te hanteren cao, het toezicht na 1 januari 2018, nieuwe kwaliteitseisen voor de buitenruimte en de communicatie met ouders. Minister Asscher zet knelpunten op een rij en legt uit welke oplossingen hij ziet.
Aandachtspunten.jpg
Cao's

De brief van minister Asscher van Sociale Zaken komt na Kamervragen van Keklik Yücel (PvdA).  Veel input heeft minister Asscher al als het gaat om harmonisatie van peuterspeelzaalwerk omdat veel gemeenten de harmonisatie al hebben gestart of zelfs al hebben afgerond. Hij stelt in zijn Kamerbrief dan ook iedereen gerust die bang is dat de harmonisatie leidt tot een lager bereik onder peuters. ‘Uit de gemeenten die de harmonisatie vorig jaar al hadden afgerond, blijkt dat de vraag naar opvang niet substantieel gewijzigd is.’

Eisen buitenruimte

Onderdeel van de harmonisatie is het gelijkschakelen van de kwaliteitseisen van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dat houdt onder andere in dat er bij peuterspeelzalen niet langer meer met vrijwilligers gewerkt mag worden en dat er nieuwe eisen gaan gelden voor de binnen- en buitenruimte. Op dat laatste gebied, waren er voor peuterspeelzalen nog geen eisen. Minister Asscher merkt dat kwaliteitseisen met betrekking tot de buitenruimte verduidelijkt kunnen worden en gaat hierover in gesprek met sectorpartijen. Zo is het de vraag in hoeverre een peuterspeelzaal die gebruik maakt van een buitenruimte van een school volledig moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Minister Asscher vindt dat de toezichthouder hier uiteindelijk een oordeel  over moet vellen.

Uurtarief

Om te voldoen aan de nieuwe eisen, moeten soms kosten worden gemaakt. Dat kan weer invloed hebben op de uurprijs voor peuteropvang. Minister Asscher verwijst vragenstellers over de kosten en hoe dit vertaald moet worden naar het uurtarief naar de gemeente. ‘In aanloop naar de nieuwe wet moet in overleg worden besloten hoe de omvorming het best vorm kan krijgen. De situatie verschilt per gemeente en is lokaal maatwerk’, aldus de minister.

Cao’s

Dan hebben gemeenten nog vragen over de cao die ze na harmonisatie moeten hanteren. In peuterspeelzalen wordt gewerkt met de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. In de kinderopvang wordt gewerkt volgens de cao Kinderopvang. Cao-partijen in beide branches zijn momenteel met elkaar in gesprek om duidelijk te creëren over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. De uitkomsten van dit gesprek zullen afgewacht moeten worden.

Juridische vragen

De harmonisatie roept bij gemeenten praktische en juridische (onder meer aanbestedings- en staatssteunrechtelijke) vragen op. Sociaal Werk Nederland zal hier bij het ondersteuningsprogramma aandacht aan besteden en heeft al aangekondigd om gemeenten hier in regiobijeenkomsten over bij te praten.

Toezicht rond de harmonisatie

Voor het toezicht is de harmonisatie ook een uitdagende periode waarin zij goed toe moeten zien of peuterspeelzalen aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen. Minister Asscher raadt GGD’en aan om bij reguliere jaarinspecties al te kijken bij peuterspeelzalen of ze naar verwachting na 1 januari 2018 wel aan de eisen voldoen. Peuterspeelzalen weten, als er nog verbeterpunten zijn, dan van te voren waar ze mee aan de slag moeten. Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen de GGD’en die locaties als eerste inspecteren om te kijken of er nu wel aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Mocht dit nog steeds niet zo zijn, dan is het aan de gemeente om te besluiten of een beschikking voor exploitatie van een kindercentrum moet worden ingetrokken.

Landelijk Register

Peuterspeelzalen hoeven bij omzetting naar een kinderdagopvang in ieder geval niet zelf een aanvraag in te dienen voor een aanpassing in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit gebeurt automatisch. Er bestaat ook geen toets vanuit het toezicht of de peuterspeelzaal voldoet aan alle wettelijke eisen die voor kinderopvang gelden.

Communicatie ouders

Verder buigt minister Asscher zich over een manier om een inventarisatie van het inkomen van ouders vanuit de gemeente te vergemakkelijken. De groep ouders die gebruikmaakt van peuterspeelzaalwerk, maar nog niet van kinderopvangtoeslag, kunnen dit zelf aanvragen bij de belastingdienst. Maar de gemeente is wel verantwoordelijk voor de overige groep ouders zonder kinderopvangtoeslag. Het inventariseren van hun inkomen levert zowel de gemeente als de ouders veel werk op. Hoe dat gemakkelijker kan, gaat Asscher nu uitzoeken.

Samenwerken onderwijs

Gemeenten zijn ook op zoek naar de samenhang tussen het harmoniseren van peuterspeelzalen, hun verantwoordelijkheid voor voorschoolse educatie en het stimuleren van meer samenwerking tussen kinderopvang peuteropvang en onderwijs. Minister Asscher ziet dat gemeenten zoeken naar een goede richting om de samenhang tussen al deze jeugdzaken goed vorm te geven. Hij benadrukt dat hierbij het kind centraal moet staan en niet de voorzieningen.

Download hier de brief van minister Asscher over de aandachtspunten voor harmonisatie

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.