Home Artikelen

Laatste artikelen

‘Hoe gevarieerder de bewegingen van een baby, hoe gezonder het brein’

Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat de variatie in bewegen het beste de kwaliteit van hersenfunctie van baby’s weerspiegelt. Het ontbreken van variatie is dan ook een goede voorspeller van ontwikkelingsstoornissen. Wat helpt, is een gezinsgerichte aanpak.
Arbeidsvoorwaarden

Welke vergoeding krijgt een gastouder aan huis bij ontslag?

Gastouders aan huis en nanny's werken vaak onder de ‘regeling dienstverlening aan huis’ (bij maximaal drie dagen per week) of met een arbeidsovereenkomst (vier of meer dagen per week). Maar er zijn veel vragen over het recht op de wettelijke transitievergoeding bij ontslag. De BK zocht het uit.

Update: Engelstalige beslisboom beschikbaar

Er is een Engelstalige versie van de beslisboom beschikbaar. Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang of school mag. De beslisboom is verder ook aangepast, omdat quarantaineregels voor volwassenen per 1 december zijn versoepeld.

Mensen met kinderen ondergingen een driedubbele werkcrisis

Ouders van jonge en schoolgaande kinderen ondervonden in de eerste coronamaanden een driedubbele werkcrisis. In een nieuw rapport over de effecten van corona en een schokbestendiger arbeidsmarkt, pleit Platform de Toekomst van Arbeid opnieuw voor een set maatregelen, waaronder een ingrijpende hervorming van kinderopvang en onderwijs.

Lekker voorlezen in december: ‘De Koffer’

Hoe verwelkom je een vreemde? De dieren in het kinderboek ‘De koffer’ doen dat allemaal op hun eigen manier. ‘Een hoopgevend verhaal’, vindt de jury en daarom krijgt het boek de Sardes-Leespluim van de maand december.
Toezicht kinderopvang

Code Goed Toezicht 1.0: zo kan het interne toezicht beter

Een nieuwe Code Goed Toezicht moet de kwaliteit van het interne toezicht verbeteren en borgen. De code moet de standaard worden voor kinderopvang en onderwijs, die wat toezicht betreft achterlopen op andere maatschappelijke sectoren. Maar juridisch kan er met de nieuwe code niets worden afgedwongen.
Wet- en regelgeving

Raad van State: kinderopvang mag vaccinatie verplicht stellen

Vaccinatie verplichten als een voorwaarde voor ouders om hun kind naar de kinderopvang te kunnen brengen. Dat kan een aanvaardbaar middel zijn als de vaccinatiegraad onder een kritische grens terechtkomt. Dat zegt de Raad van State in een advies waar het kabinet om had gevraagd.

BSO Woest Zuid neemt 45 nieuwe Stints in gebruik

De eerste nieuwe Stints zijn in gebruik genomen door buitenschoolse opvang Woest Zuid in Amsterdam. Op de verschillende locaties worden 45 BSO-bussen, zoals de Stint tegenwoordig heet, ingezet. Later worden ze ook aan andere opvangorganisaties geleverd, meldt fabrikant Edwin Rentzen.

Nieuw HR-instrument: het levensfasebudget

Daarnaast mag een medewerker extra gewerkte uren of plus uren toevoegen aan het levensfasebudget. Dit kan tot een maximum van twee keer de arbeidsduur per week. Per jaar kan in totaal maximaal 138 uur worden toegevoegd. De medewerker kan dit gespaarde levensfasebudget opnemen tijdens een periode van onbetaald verlof zoals ouderschapsverlof, zorgverlof, of verlof voor […]